Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Nieuws Behoud

Medewerkers-tevredenheidsonderzoek voor sociaal werk met 25% korting, benchmark op komst

30 aug 2022

Sociaal Werk werkt! biedt een medewerkerstevredenheidsonderzoek (mto) nieuwe stijl voor de sector sociaal werk aan. Organisaties die vallen onder de Cao Sociaal Werk krijgen 25 procent korting. Bovendien kunnen ze binnenkort hun eigen scores vergelijken met het gemiddelde van de sector. “We hebben onderzocht waar de behoeften van de organisaties liggen. Een benchmark voor de sector bleek hoog op het wensenlijstje te staan", aldus Chris Boeijinga, adviseur bij Sociaal Werk werkt!

Jonge vrouw voor laptop lacht naar collega

Voor grotere én kleinere organisaties

“Dit nieuwe mto via een app is geschikt voor grotere en kleinere organisaties die het op dit terrein soms met minder middelen, menskracht en kennis moeten doen. Uit ons onderzoek blijkt verder dat twee derde van de organisaties in sociaal werk informatie verzamelt over de werkbeleving van medewerkers. Tegelijk zegt 71 procent behoefte te hebben aan ondersteuning op dit vlak. Organisaties die de medewerkertevredenheid niet meten, geven aan dat ze daar bijvoorbeeld te klein voor zijn, onvoldoende menskracht of middelen hebben of niet weten waar ze het beste terechtkunnen.”

Mto nieuwe stijl: medewerker zelf ook aan het roer

De mto-app van Everybody Frank stuurt drie keer per week een aantal vragen via een app aan medewerkers. Die kunnen zij binnen een aantal seconden beantwoorden. Deze aanpak vertaalt zich in een hoge response: ruim 80 procent van de medewerkers doet dit ook. Via een dashboard hebben zij zelf realtime inzicht in hun eigen werkgeluk en werkstress. De organisatie krijgt ditzelfde inzicht, maar dan geanonimiseerd. Dit leidt bij medewerkers en organisaties tot een actievere houding rond werkbeleving. Chris Boeijinga: “Als de werkdruk ineens veel hoger wordt ervaren, dan kun je daar meteen op inhaken. Werkgevers kunnen dus daadwerkelijk iets met de informatie. En de medewerkers zelf ook overigens.”

Benchmark voor sociaal werk op komst

Momenteel is de benchmark voor sociaal werk in ontwikkeling. De verwachting is dat deze eind dit jaar werkt. Organisaties kunnen hiermee hun eigen scores vergelijken met de gemiddelden van de sector. Denk hierbij aan de mate van werkgeluk, maar ook aan demografische cijfers, leeftijdscohorten en aantallen dienstjaren van medewerkers. Voor een goed functionerende benchmark is wel een redelijk aantal deelnemende organisaties nodig, om herleidbaarheid van scores te voorkomen. Chris Boeijinga: “We hebben eerder voor de sector een mto aangeboden en daar deden al veel organisaties aan mee. We merken bovendien dat er veel interesse is in deze nieuwe methode, dus we verwachten dat deze ondergrens gemakkelijk wordt gehaald.”

Tevreden medewerkers blijven langer in dienst 

Chris Boeijinga: “Ons doel is om de arbeidsmarkt in sociaal werk te ondersteunen en op dit moment is vooral het behouden van personeel een belangrijk aandachtspunt. Gelukkige medewerkers blijven langer in dienst en verzuimen minder. Daarnaast zijn ze gemotiveerder en creatiever, en hebben ze meer doorzettingsvermogen. Ook zijn ze gelukkiger in hun werk. Iedereen weet dit eigenlijk wel. Met deze mto-app en de korting voor organisaties in sociaal werk hopen we instappen gemakkelijk te maken."

Sociaal Werk werkt! draagt bij aan het behoud van personeel

Organisaties in sociaal werk kunnen nu voordelig meedoen aan een medewerkerstevredenheidsonderzoek nieuwe stijl. Zo draagt Sociaal Werk werkt! bij aan meer werkplezier, minder verzuim en behoud van personeel. Werkgevers- en werknemersorganisaties werken samen via Sociaal Werk werkt! aan een aantrekkelijke sector, een gezonde arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden.

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Logo Sociaal Werk werkt!

Meer weten? Neem contact op!