Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Onderzoek naar combinatiebanen en loopbaanpaden in sociaal werk

Combinatiebanen en zij-instroom kunnen eraan bijdragen om de personeelstekorten en de uitstroom in sociaal werk te verlagen. Sociaal Werk werkt! liet hier onderzoek naar doen. Hoeveel medewerkers hebben een combinatiebaan en welke combinaties komen voor? Waar gaan medewerkers heen als ze de sector verlaten? En waar komen zij-instromers vandaan?

Medewerker bekijkt analyse met vergrootglas

Op basis van CBS-data deed ABF Research onderzoek binnen de branche sociaal werk naar combinatiebanen en loopbaanpaden: zij-instroom en zij-uitstroom. Wat zien we?

Combinatiebanen

In 2022 had 17,8% van de medewerkers een combinatiebaan. Dat kunnen meerdere banen in sociaal werk zijn of een baan in sociaal werk, gecombineerd met een baan buiten sociaal werk. Over de afgelopen vijf jaar is dit percentage ongeveer gelijk gebleven.

Loopbaanpaden: instroom en uitstroom

De meeste mobiliteit is te zien met:

  • uitzendbranche (gaat om werk dat verricht wordt via een uitzendbureau, niet de intercedent)
  • overheid (waaronder gemeenten)
  • gehandicaptenzorg
  • andere branches in Zorg & Welzijn (met name Geestelijke Gezondheidszorg en Verpleging &
    Verzorging)

Enkele dingen die opvielen:

  • Vanuit de uitzendbranche stromen medewerkers vaker sociaal werk in dan uit.
  • Medewerkers sociaal werk stromen vaker uit naar de overheid dan dat er medewerkers vanuit de overheid het sociaal werk instromen.
  • In de zorg- en welzijnssector verschilt het per branche of de instroom in het sociaal werk groter of kleiner is dan de uitstroom uit het sociaal werk naar deze branche. Vooral uit de gehandicaptenzorg is er meer instroom naar sociaal werk dan uitstroom naar deze branche, terwijl er meer uitstroom is naar de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg dan dat er medewerkers uit deze branches instromen in sociaal werk.
  • Vanuit de detailhandel en de horeca stromen medewerkers vaker sociaal werk in dan dat er medewerkers uit sociaal werk uitstromen naar deze branches.

Benieuwd naar het volledige overzicht?

Download het rapport

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact op!

Johan Siegert

Meer weten? Neem contact op!