Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Redouan El Khayari, winnaar Sociaal Werker van het Jaar 2022

Redouan El Khayari zet zich als sociaal werker bij Wijkz in voor jongeren die het gevoel hebben dat ze zich niet staande kunnen houden omdat ze bepaalde codes, normen en waarden niet aangereikt krijgen. Zijn dag is geslaagd als hij terugkrijgt dat hij iets heeft betekend in het leven van een ander. Hij is daarnaast docent/onderzoeker bij de Faculteit Sociaal Werk & Educatie van de Haagse Hogeschool. Als ambassadeur zal Redouan tot mei 2023 sociaal werk en zijn activiteiten in Den Haag in de spotlights zetten.

Redouan el Khayari
“Wij zouden als sociaal werkers veel meer moeten meebeslissen. Mijn ambitie als Sociaal Werker van 2022 is om sociaal werk te committeren aan de internationale mensenrechtenverdragen. Om daarmee de positie van het sociaal werk te versterken aan de besluitvormingstafel.

Uit het juryrapport

Redouan El Khayari is een voorbeeld van Leven Lang Ontwikkelen als mens en professional. Hij combineert meerdere rollen die van belang zijn voor de zichtbaarheid en ontwikkeling van sociaal werk. Hij werkt in de dagelijkse weerbarstige praktijk waar sprake is van forse maatschappelijke en individuele problematiek. Daarnaast spant hij zich in voor een integrale benadering met diverse partners die elkaar niet vanzelfsprekend ontmoeten, zoals politie, gemeente, sport en onderwijs. Gezamenlijk wordt verschil gemaakt voor individuen en de gemeenschap.

Redouan heeft een sterke visie op sociaal werk en kan dit ook uitdragen. Als jongerenwerker in het uitvoerend werk en als docent voor aankomende generaties sociaal werkers, verbindt hij wetenschap en praktijk. Hij is sterk in methodisch werken, communicatievaardig en een echte verbinder.
Pitch Redouan als genomineerde

Volg Redouan ook op LinkedIn.

Redouan in de media

Verder lezen over de andere twee ambassadeurs

Suzanne Wartenbergh

Branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!

Suzanne Wartenbergh, branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!