Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Waar vind ik meer informatie over het Loopbaanbudget (LBB)?

Meer informatie vind je op:

Je leest meer over de inhoud van de afspraken, er staan voorbeelden en er wordt uitgelegd wat wel en niet meetelt.

Ook op de websites van Sociaal Werk Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn staat meer informatie.

Meer informatie over het Individueel Keuzebudget (IKB) vind je op: