Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Verzuim

Verzuim is een belangrijke factor om in organisaties in de gaten te houden. In het belang van met plezier je werk kunnen doen en het werk van de organisatie goed door te laten lopen.

Medewerker bekijkt analyse met vergrootglas

Gemiddeld is het jaarlijks verzuim in 2020* met 6,4% het hoogste van de afgelopen jaren. In het vierde kwartaal van 2020 steeg het verzuim ten opzichte van kwartaal drie. Ook in vergelijking met de voorgaande jaren is het verzuim in kwartaal vier van 2020 iets hoger. In het eerste kwartaal van 2020 was het verzuim hoger dan het sinds 2015 is geweest, dit heeft te maken met de uitbraak van COVID-19.

Factsheet met de verzuimcijfers in sociaal werk tot en met Q4-2020

Downloads

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact met ons op!

Johan Siegert foto

Meer weten? Neem contact met ons op!