Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Infographic Onderzoek en cijfers

Wie werken er in sociaal werk?

Wie werken er in de branche? 75% is vrouw en de gemiddelde leeftijd is 44. Wat vinden zij van hun werk? 71% voelt zich verbonden met de organisatie en 59% krijgt voldoende ondersteuning van zijn/haar leidinggevende. Dit zijn de nieuwe cijfers van juni 2021.

Ten opzichte van februari 2021 is het aantal medewerkers gedaald van 54.000 naar 53.300. Opvallend is dat minder medewerkers afgelopen jaar te maken hadden met schreeuwende of scheldende inwoners (daling van 69% naar 57%). Verder is er een licht stijgende tevredenheid over de eigen organisatie (van 63% naar 66%) en ervaart 66% de werkdruk als gemiddeld goed (was 61%).

Infographic wie werken in sociaal werk - juni 2021
Infographic hoe staan sociaal werkers in hun werk - juni 2021

Downloads

Meer arbeidsmarktinformatie

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact met ons op!

Johan Siegert foto

Meer weten? Neem contact met ons op!