Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Archief Individueel Keuzebudget (IKB)

Op deze pagina vind je (voorlichtings)documenten die ooit zijn ontwikkeld, maar inmiddels niet meer actueel zijn. Toch kunnen ze nuttige achtergrondinformatie geven. Vandaar dit overzicht.

Downloads over de achtergrond en invoering van het IKB