Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

Werkdruk en werkplezier

Als je te maken hebt met werkdruk, dan wordt het risico dat je uitvalt groter. Vervelend voor jou, maar ook voor je collega's. Werkgevers en werknemers in sociaal werk hebben afgesproken dat organisaties zich actief gaan inzetten om werkdruk te verlagen en werkplezier te verhogen. Ga zelf en samen met je team aan de slag met praktische tips en tools!