Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Medewerkers in sociaal werk trots op sfeer en vertrouwen binnen organisatie

24 nov 2021

Uit medewerkerstevredenheidsonderzoek (mto) in sociaal werk blijkt dat ruim een derde van de ondervraagden de eigen organisatie aanbeveelt als werkgever. De zogenaamde eNPS-score die dat aangeeft is bijna drie keer hoger dan medewerkers in de benchmark van de branche Zorg en Welzijn in zijn geheel. Grootste trotspunten voor medewerkers zijn de sfeer en het vertrouwen binnen hun organisatie.

medewerkers gezellig samen

Ook dit jaar konden organisaties in sociaal werk intekenen op een tevredenheidsonderzoek onder hun medewerkers. Ruim 1.200 medewerkers hebben aan het onderzoek meegedaan. Het resultaat van de uitvraag is niet representatief voor heel Nederland, maar geeft wel een goede indruk hoe zij het werken binnen hun organisatie ervaren.

Veranderingen noodzakelijk, wel kan de communicatie kan beter

Over het algemeen begrijpen de respondenten de noodzaak van veranderingen goed. Zij vinden overwegend dat de crisis rond covid netjes begeleid door de organisaties. Wel vinden ze dat de informatievoorziening voor en tijdens veranderingen beter mag. Medewerkers ervaren het effect van veranderingen op het werk overwegend positief.

Groot werkplezier

Het werkplezier onder de medewerkers is hoog en hoger dan de benchmark. De respondenten vinden dat ze zinvol werk doen en zijn daar trots op. Ze vinden dat het werk past bij hun capaciteiten, ze kunnen zelf verbeterinitiatieven ondernemen, zelf beslissen hoe ze werken, zelf hun werkzaamheden inplannen en ze hebben een duidelijk takenpakket.

Werkdruk mag wel wat minder

De tijd vliegt tijdens het werken, geven verreweg de meeste respondenten aan. De balans tussen werk en privé is voldoende en het werk geeft ook voldoende energie, maar dit ligt beide wel lager dan het gemiddelde in de sector. Aandachtspunt is de werkdruk, die door ruim een derde van de respondenten als te hoog wordt ervaren. Verder heeft ruim een derde van de respondenten te maken met ongewenst gedrag door cliënten. Dat ligt fors lager de benchmark, maar is wel te hoog.  

Veiligheid en vertrouwen binnen de teams

De teamdynamiek wordt positief ervaren. Vooral valt op dat medewerkers zich veilig voelen om te spreken over fouten die zijn voorgevallen. Wel zien ze als winstpunt dat de kwaliteiten van de collega’s beter benut kunnen worden. De teamleiders krijgen een ruime voldoende. Vooral het respect en het vertrouwen waarmee teamleiders hun medewerkers benaderen wordt gewaardeerd.

Vertrouwen in de organisatie, de communicatie kan ook hier beter

Het vertrouwen in het management van de organisatie krijgt ook een voldoende, al weten de managers niet genoeg wat er op de werkvloer speelt en mogen ze wel wat beter communiceren. De organisatiecultuur wordt over het algemeen als positief ervaren. Grootste pluspunt is de aandacht van de organisatie voor de maatschappij. Grootste minpunt is het gevoel dat prestaties niet altijd worden beloond. De werkomstandigheden krijgen een ruime voldoende en medewerkers voelen zich veilig tijden het uitvoeren van hun werk. Over de diversiteit en inclusiviteit van hun organisaties zijn de respondenten zeer tevreden.

Sociaal Werk werkt! brengt de arbeidsmarkt in kaart

Organisaties in sociaal werk kunnen jaarlijks via Sociaal Werk werkt! meedoen aan een medewerkerstevredenheidsonderzoek (mto). Via onder andere de nieuwsbrief wordt aangekondigd wanneer hiervoor ingetekend kan worden. We zijn daarnaast mede-initiatiefnemer van het programma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). In opdracht van het AZW programma voert het CBS twee keer per jaar een werknemersenquête en een werkgeversenquête uit. 

Meer weten

Chris Boeijinga

adviseur

Meer weten? Neem contact met ons op!

Chris Boeijinga

Meer weten? Neem contact met ons op!