search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Wat is de cao-tafel?

De cao-tafel Sociaal Werk is het overleg over de cao van de partijen: de vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn en de werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland.

De cao-tafel overlegt over de inhoud van de cao Sociaal Werk en onderhandelt daarover bij de afloop van de lopende cao om weer een nieuwe cao te bereiken. Ook wordt overlegd en uitwerking gegeven aan alle met de cao samenhangende onderwerpen en activiteiten. De cao-tafel is dus zowel de groep leden die het overleg voeren als het overleg zelf. De leden van de cao-tafel zijn de vertegenwoordigers van de cao-partijen en hebben met hun achterban contact over de voortgang en de bereikte resultaten. Gemiddeld is er 6 maal per jaar overleg, maar bij cao-onderhandelingen vaker. Voor de uitwerking van specifieke thema’s wordt er in kleinere groepen tussentijds overlegd.

De huidige samenstelling van de cao-tafel is als volgt:

Henk Janssen - Wel.kom/ Sociaal Werk Nederland: namens werkgevers en voorzitter van de cao-tafel

Marleen van Eijndhoven - Moviera/ Sociaal Werk Nederland – Federatie Opvang: namens werkgevers

Lizelotte Smits - CNV Zorg & Welzijn: namens werknemers

Debbie van Leiden - FNV Zorg & Welzijn: namens werknemers

Petra de Bruijn - Sociaal Werk Nederland: namens werkgevers 

Jorrit Berenschot - Sociaal Werk Nederland: namens werkgevers

Oscar Overbeek - CNV Zorg & Welzijn: namens werknemers

Janny Koppens - FNV Zorg & Welzijn: namens werknemers

Monique van Gerwen: cao-secretaris
E-mail: mvangerwen@fcb.nl

 

De cao-tafel is te bereiken via de cao-secretaris en via caosociaalwerk@fcb.nl. Informatie over de cao en het werk van de cao-tafel staat op deze website. Voor inhoudelijke vragen over de cao en adviezen in jouw specifieke situatie kun je als lid terecht bij je werkgevers- of werknemersorganisatie:

 

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling