search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Wat is de cao-tafel?

De cao-tafel Sociaal Werk is het overleg over de cao van de partijen: de vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn en de werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland.

De cao-tafel overlegt over de inhoud van de cao Sociaal Werk en onderhandelt daarover bij de afloop van de lopende cao om weer een nieuwe cao te bereiken. De cao-tafel is dus zowel de groep leden die het overleg voeren als het overleg zelf. De leden van de cao-tafel zijn de vertegenwoordigers van de cao-partijen en hebben met hun achterban contact over de voortgang en de bereikte resultaten.

De huidige samenstelling van de cao-tafel is als volgt:

Erwin Hagen – Stichting Welzijn Stichtse Vecht/ Sociaal Werk Nederland: namens werkgevers en voorzitter van de cao-tafel

Gerard Stoop – De Ontmoeting/ Sociaal Werk Nederland – Valente: namens werkgevers

Petra de Bruijn - Sociaal Werk Nederland: namens werkgevers 

Jorrit Berenschot - Sociaal Werk Nederland: namens werkgevers

Marco Dons - CNV Zorg & Welzijn: namens werknemers

Jan Verhoeven - FNV Zorg & Welzijn: namens werknemers

Jantien Oving – FNV Zorg & Welzijn: namens werknemers

Monique van Gerwen: cao-secretaris, 06-24502579, mvangerwen@fcb.nl

De cao-tafel is te bereiken via de cao-secretaris en via caosociaalwerk@fcb.nl. Informatie over de cao en het werk van de cao-tafel staat op deze website. Voor inhoudelijke vragen over de cao en adviezen in jouw specifieke situatie kun je als lid terecht bij je werkgevers- of werknemersorganisatie:

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling