Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

M'hamed Yahia, genomineerde Sociaal Werker van het Jaar 2023

Als sociaal werker bij LEVgroep ligt de focus van M'hamed Yahia op het ondersteunen en faciliteren van inwoners voor het bereiken van hun doelen. Hij vindt het heel belangrijk om mensen kansen te kunnen bieden. Niet iedereen redt het op eigen kracht en soms hebben mensen een duwtje nodig. Zelf heeft M'hamed daarbij een bescheiden rol, want als mensen samenwerken dan kunnen ze op eigen kracht ver komen. Hij geeft hen daarbij zijn vertrouwen. Want als je vertrouwen geeft, dan krijg je het ook terug.

Als ambassadeur zal M’Hamed sociaal werk en zijn activiteiten in Helmond in de spotlights zetten.

M’hamed Yahia
Met mijn duwtje verbind ik mensen met elkaar. Niet alles lukt, maar de verbindingen die gelegd worden zijn cruciaal. Dat begint ermee dat we als sociaal werkers zelf tussen de mensen blijven komen.

Uit het juryrapport

M’hamed is goed in de uitvoering en weet ook de weg naar de politiek te vinden. De verbinding in de lokale samenleving vertaalt hij overtuigend naar de politiek. Zo koppelt hij beleid en politiek aan de praktijk, wat de impact van zijn werk vergroot. Hij brengt mensen bij elkaar en betrekt hen bij de vraagstukken in de wijk. Hij organiseert activiteiten die kort op de actualiteit zitten en werkt met jong en oud om resultaten neer te zetten. Op deze manier organiseert hij ontmoetingen waarbij inwoners elkaar en anderen helpen. Zo ontstond bijvoorbeeld De Droomfabriek, een plek voor jongeren om te studeren en voor inwoners om elkaar te treffen.

M'hamed is een verbinder pur sang en krijgt alles voor elkaar door anderen, inwoners, collega’s, te betrekken. We zien de nominatie dan ook als een erkenning voor alles wat hij heeft gedaan.
Marieke Snijdermanager LEVGroep
Pitch M'hamed als genomineerde

Volg M'hamed ook op LinkedIn.

M'hamed in de media

Lees meer over de andere ambassadeurs van dit jaar:

Over Sociaal Werk werkt!

Sociaal Werk werkt! organiseert de jaarlijkse verkiezing Sociaal Werker van het Jaar om sociaal werk als cruciaal beroep meer bekendheid te geven. Via Sociaal Werk werkt! zetten werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland en werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn zich samen in voor een aantrekkelijke sector, een gezonde arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden.

Suzanne Wartenbergh

Branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!

Suzanne Wartenbergh, branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!