Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Juul van Schaijk, genomineerde Sociaal Werker van het Jaar 2023

Juul van Schaijk zet zich als sociaal werker bij Farent in voor de inwoners van Oisterwijk en omgeving. Vertrouwen, verbinding en transparante communicatie zijn voor haar superbelangrijk. Ze richt zich niet alleen op de uitvoering, maar denkt ook graag mee over beleid, visie en profilering. Naast haar werk bij Farent is Juul schoolmaatschappelijk werker in het voortgezet onderwijs. Zo kan ze ook daar haar steentje bijdragen.

Als ambassadeur zal Juul sociaal werk en haar activiteiten in Oisterwijk in de spotlights zetten.

Juul van Schaijk
Er echt voor de mensen zijn, dat is wat ik wil bereiken. De uitdaging is hoe we dat kunnen doen. We moeten daarvoor naast inwoners staan, maar ook oog houden voor de perspectieven van onze eigen organisatie en die van de samenleving.

Uit het juryrapport

Juul is inspirerend en sprankelend door de manier waarop zij energie geeft aan anderen. Zij is een professional die sociaal werk goed neer kan zetten en de breedte ervan kan laten zien. Zelf werkt zij als schoolmaatschappelijk werker, organiseert activiteiten, geeft telefonisch advies, en heeft een voortrekkersrol bij Loket Wegwijs. Het loket biedt hulp en ondersteuning aan inwoners, waarbij de visie van Juul duidelijk zichtbaar is. Haar eigen organisatie weet ze bij verschillende stakeholders goed op de kaart te zetten en ook is ze een rolmodel voor collega’s. Dat maakt Juul tot een echte ambassadeur van sociaal werk.

Juul is echt het voorbeeld van de sociaal werker anno 2023. Ze richt zich niet alleen op de uitvoering maar denkt ook mee over beleid, visie en profilering.
Floor van Essenregiomanager Farent
Pitch Juul als genomineerde

Volg Juul ook op LinkedIn.

Juul in de media

Lees meer over de andere ambassadeurs van dit jaar:

Over Sociaal Werk werkt!

Sociaal Werk werkt! organiseert de jaarlijkse verkiezing Sociaal Werker van het Jaar om sociaal werk als cruciaal beroep meer bekendheid te geven. Via Sociaal Werk werkt! zetten werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland en werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn zich samen in voor een aantrekkelijke sector, een gezonde arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden.

Suzanne Wartenbergh

Branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!

Suzanne Wartenbergh, branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!