Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

"Naar Mars gaan is ingewikkeld, dít niet"

De jury Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar 2024 heeft inmiddels drie genomineerden geselecteerd. Voorafgaand aan de eindstrijd blikken we met de drie finalisten van 2023 en hun leidinggevenden terug op hún jaar als ambassadeur sociaal werk. Het tweede koppel bestaat uit de winnares van vorig jaar Yamina Ayadi en directeur Mirjam van Rijn van Team Toekomst (Rotterdam Delfshaven).

Yamina Ayada en Mirjam van Rijn kijken lachend in de camera met bos bloemen in de hand

Mirjam: "Toen we van de verkiezing hoorden was Yamina bijna klaar met haar mbo 4-opleiding. Die deed ze naast haar werk, haar vrijwilligerswerk en haar gezin. Dus ik dacht: als íémand het verdient om mee te doen, is het Yamina. Ze heeft zo’n voorbeeldfunctie voor andere moeders in Delfshaven." Yamina: "Ik had best een moeilijke periode achter de rug. Ik heb altijd overal keihard voor moeten werken. En op het moment dat bleek dat ik had gewonnen, kwam in een flits voorbij wat ik allemaal heb moeten doorstaan en overwinnen om zover te komen. Dat was een en al emotie. Een mooie beloning en erkenning." 

Mirjam: "En wat ik zo mooi vond: je speech voor die volle zaal. Je stond daar en het was zo’n goed verhaal. Vol zelfvertrouwen. Fantastisch!" Yamina: "Dat kwam ook door de training die we als genomineerden hebben gekregen. Ik stond te shaken als de pest, maar dankzij al het oefenen ging het gelukkig goed."

Wat heeft de verkiezing jullie opgeleverd?

Mirjam: "We bestaan pas sinds 2020, we zijn vanaf nul begonnen. Toen ik zelf kinderen kreeg, werd me namelijk steeds duidelijker dat veel andere kinderen in Delfshaven minder kansen krijgen om hun talenten te ontplooien en hoezeer dat samenhangt met de omstandigheden waarin ze leven. Op een dag kwam ik Yamina tegen die als vrijwilliger al in de wijk actief was en toen viel alles samen. Zij werd een van onze eerste wijknetwerkers. Zij is de schakel tussen gezinnen, scholen en andere instanties.

Onze organisatievorm is voor de gevestigde orde best ingewikkeld. We worden vaak weggezet als bewonersinitiatief, maar die fase hebben we allang achter ons gelaten. We boeken resultaten, we leveren meetbare kwaliteit en scholen zijn tevreden. En we groeien als kool, jaarlijks worden we twee keer zo groot. Maar wat zo grappig was: wij waren de enige informele sociaalwerkorganisatie die in 2023 meedeed aan de verkiezing. Bij de bekendmaking waren de grote organisaties allemaal present, maar uitgerekend wij leverden de sociaal werker van het jaar! Dat was een prettige manier van erkenning."

Het is mensenwerk: een kwestie van met de juiste personen in contact treden, zodat je zo’n gezin uit de armoede kunt trekken.
Mirjam van RijnTeam Toekomst

Heeft dat jullie contact met de gemeente versoepeld?

Mirjam: "Burgemeester Aboutaleb is zonder meer een fan van Yamina, hij heeft haar zelfs een aanmoedigingsfilmpje gestuurd toen ze was genomineerd, maar het contact met de ambtelijke top kan beter." Yamina: "Laatst hebben we als bewoners een brandbrief geschreven, want we zien dat jongeren in onze wijk geronseld worden door criminele types. We moeten echt nog veel meer doen om dat te voorkomen. Dus meer geld naar effectieve aanpakken in de wijk, zodat die jongeren weerbaarder worden en niet meer zo snel toegeven aan ronselaars. Het college heeft inmiddels een kartrekker aangesteld. We zouden graag zien dat ze ook nog in gesprek gaan met de bewoners."

Mirjam: "Weet je wat het is? De manier waarop de omslag van zorg naar preventie moet worden ingericht, wordt nog steeds voornamelijk besproken met de bestaande partijen. Daarmee blijven we doen wat we deden. Staatssecretaris Van Ooijen gaf tijdens zijn bezoek bij ons aan wel de noodzaak te zien van één regisseur per gezin, alleen dat dit door regelgeving lastig te realiseren is. Maar weet je, dat dóén wij allang.

Linkwerkers zoals Yamina komen twee jaar lang iedere week bij hun gezinnen langs en kijken heel breed naar alle mogelijk problemen: van schimmel op de muur tot beginnende schulden. Het sociaal domein is ondoorzichtig geworden en het komen tot oplossingen lijkt daardoor complex. Maar welnee, het is mensenwerk: een kwestie van met de juiste personen in contact treden, zodat je zo’n gezin uit de armoede kunt trekken. Naar Mars gaan is ingewikkeld, maar dit niet."

Luisteren en mensen in hun waarde laten. Dat zou iedere sociaal werker toch moeten doen?
Yamina AyadiTeam Toekomst

Wat is dan jullie ei van Columbus?

Mirjam: "Het bereik van je activiteiten beter structureren, zodat je alleen de mensen bereikt die het echt nodig hebben. En het aannemen en in hun kracht zetten van sleutelfiguren als Yamina, die het vertrouwen hebben van gezinnen en wijkpartners. Eén op de vijf gezinnen met basisschoolkinderen hier is slachtoffer van de toeslagenaffaire. Daar heerst wantrouwen, niemand komt daar binnen, maar Yamina wel!"

Yamina: "Als Sociaal Werker van het Jaar was ik vorig jaar uitgenodigd bij de Marie Kamphuis Lezing. Die lezing werd gehouden door Abraham de Swaan, en hij vertelde onder meer wat volgens hem de kern is van goed sociaal werk: present zijn, niet oordelen maar luisteren, en beloften nakomen. Dat is precies hoe wij werken bij Team Toekomst! Dus toen het mijn beurt was voor een praatje kon ik daar mooi bij aansluiten en vertellen hoe dat bij ons in de praktijk gaat. Luisteren en mensen in hun waarde laten. Dat zou iedere sociaal werker toch moeten doen?"