Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Nieuws Instroom

Eerste Roadshow Actieagenda De Kracht van de mbo-sociaal werker

30 jun 2023

“De inzet van mbo-studenten sociaal werk kan veel betekenen in de wijkaanpak. Breng daarom de studenten de wijken in.” Deze oproep werd gedaan aan organisaties, directeuren en bestuurders door Angelique Bellemakers, stadsgezant integrale wijkaanpak van Eindhoven. Inzet van mbo-stagiairs, zo benadrukte zij, verrijkt je organisatie, getuigt van goed werkgeverschap, én stagiairs komen misschien terug als werknemers.

Roadshow bij Summa-college

Tijdens de eerste Roadshow De kracht van de mbo-sociaal werker op 21 juni bij het Summa College in Eindhoven was zij een van de sprekers. Namens de Actieagenda De kracht van de mbo-sociaal werker gaf René Immers van de MBO Raad vervolgens een toelichting op de alarmerende arbeidsmarktcijfers voor sociaal werk. Voor de periode tot 2032 wordt een tekort van maar liefst 5.000 sociaal werkers verwacht. Stagiairs mbo-sociaal werker van Summa College lieten daaropvolgend zien hoe zij in de praktijk bijdragen aan goede hulp en ondersteuning aan inwoners van Eindhoven. Een belangrijk signaal dat zij met hun vakmanschap en competenties onmisbaar zijn voor sociaal werk; niet alleen om de kwaliteit van sociaal werk hoog te houden, maar ook om te zorgen dat er nu en in de toekomst voldoende goed gekwalificeerde sociaal werkers zijn.

Kijk naar de talenten van de mensen in plaats van naar opleidingsniveau en geef hen ontwikkelingskansen. Laat ook gemeenten, die vaak hbo’ers eisen, zien wat mbo’ers doen in de uitvoering. Mbo’ers spelen een belangrijke rol in organisaties."
Spreker M’hamed Yahiasociaal werker LevGroep en genomineerde verkiezing Sociaal Werker 2023

Tijdens het paneldebat met verschillende raadsleden en sociaal werkorganisaties in Eindhoven gaven organisaties aan dat mbo’ers vaak erg jong zijn, wat soms niet past bij de taken die ze krijgen. Tegelijk gaf het panel aan dat zij wel kansen moeten krijgen, er goede begeleiding moet zijn en dat ze verschillende werksoorten uit moeten kunnen proberen. Ook op terreinen waar studenten zelf niet meteen voor kiezen, zoals ouderenwerk of digitale ondersteuning aan inwoners.

Met deze Roadshow is het vakmanschap van (aankomend) mbo-sociaal werkers op de kaart gezet in Eindhoven. Mooie input om met elkaar, organisaties, gemeente en onderwijs, het gesprek te voeren over wat er daadwerkelijk gedaan kan worden om meer stageplekken te creëren. En dat ook te gaan doen.

Zie ook