Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Met extra inzet aan de slag met duurzame inzetbaarheid

4 aug 2023

Gezien de toenemende arbeidsmarkttekorten binnen sociaal werk, maar zeer zeker ook vanuit goed werkgeverschap, staan behoud en duurzame inzetbaarheid van medewerkers hoog op de agenda bij sociale partners. Tot en met medio 2024 maakt Sociaal Werk werkt! gebruik van een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU). Hiermee kunnen we knelpunten nog gerichter aanpakken. Jeugdzorg werkt!, Kinderopvang werkt! en Sociaal Werk werkt! hebben hiervoor samen een activiteitenplan opgesteld. Dit plan vindt zijn basis in al het arbeidsmarktonderzoek dat we al doen, hiervoor gebundeld in een sectoranalyse.

mdieu vitaal werken

Activiteiten duurzame inzetbaarheid 
De activiteiten binnen MDIEU zijn geclusterd in zeven thema’s welke werkgevers, leidinggevenden en medewerkers helpen de duurzame inzetbaarheid te verbeteren. In de periode tot en met zomer 2023 is de basis gelegd voor de uitrol van de activiteiten. Vanaf september komen als eerste de Medewerkersreis en Het Goede Gesprek beschikbaar voor zowel werkgevers als medewerkers. Vanaf september tot en met zomer 2024 worden de andere activiteiten gefaseerd aangeboden aan de branche.

Clustering MDIEU Sociaal Werk werkt!

Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en medewerkers. Om eigen regie te kunnen pakken in de loopbaan in Sociaal Werk is het voor medewerkers belangrijk om te weten welke kansen en mogelijkheden er zijn. De Medewerkersreis wordt een belangrijke tool die de werkgever en medewerker daarbij kan helpen. Het faciliteren van Het Goede Gesprek tussen een medewerker en de leidinggevende is hiervoor heel belangrijk. Dat betreft thema’s als ontwikkeling, mobiliteit, werkdruk, positieve gezondheid en alle mogelijkheden die de cao biedt. Dit is de reden dat Het Goede Gesprek centraal staat in onze aanpak. Het Goede Gesprek gaat over het organiseren en voeren van gesprekken volgens bepaalde principes. Het helpt om de eigen regie van medewerkers in sociaal werk te versterken. 

Duurzaam werk(t)!
De specifieke activiteiten zijn onderdeel van het totale aanbod van Sociaal Werk werkt! en worden gefaseerd aangeboden. Je vindt ze dus terug op onze website, in onze nieuwsbrief en tijdens bijeenkomsten. Juist omdat we vinden dat duurzame inzetbaarheid geen los onderwerp is, maar geïntegreerd is in de praktijk.

Voorbeelden van onze activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid 
Het activiteitenplan bevat veel verschillende projecten die naadloos op elkaar aan sluiten. Een voorproefje van wat er al beschikbaar is op het gebied van duurzame inzetbaarheid: 

Wat is MDIEU?
MDIEU is een groot subsidieprogramma vanuit het ministerie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), gericht op duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden voor alle sectoren, met meerdere aanvraagronden, vooral op sectorniveau. Er zijn er al drie geweest en er komen er nog twee aan. Vanaf september kunnen ook individuele organisaties een aanvraag indienen. Deze aanvraagmogelijkheid is vooral bedoeld als er vanuit een branche geen aanvraag is gedaan, dan wel wanneer een organisatie heel andere problematiek kent. Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag is 75.000 euro.

Ben jij al bezig met duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie? Goed nieuws! Waarschijnlijk sluit dat goed aan op wat Sociaal Werk werkt! voor de branche uitvoert.  Het scheelt je dan veel tijd en geld als je gebruikmaakt van het gratis aanbod van Sociaal Werk werkt! 

Wil je meer weten en ben je werkgever in sociaal werk neem dan contact met ons op via mdieu@fcb.nl  

Het activiteitenplan MDIEU (Maatwerk Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden) van Kinderopvang werkt!, Jeugdzorg werkt! en Sociaal Werk werkt! wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.