Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Hoe hoog staat beroepsontwikkeling op de agenda?

Sociaal Werk werkt! heeft eind 2021 geïnventariseerd hoe werkgevers en werknemers over beroepsontwikkeling denken. Hoe belangrijk vinden ze het, hoe vaak laten ze zich scholen en vinden ze makkelijk hun weg naar de juiste scholing? Bijna 100 medewerkers en werkgevers in sociaal werk gaven al hun mening over het onderwerp via een enquete. Hieronder de eerste bevindingen.

gids onderzoek

Professionele en persoonlijke ontwikkeling is belangrijk

Werkgevers en werknemers zijn het hierover eens, bijna allemaal vinden ze professionele en persoonlijke ontwikkeling belangrijk. Ze vinden dat wel om verschillende redenen. Op professioneel vlak willen werknemers zichzelf blijven verbeteren en op de hoogte blijven van de laatste inzichten van het vak. Werkgevers willen vooral een goede werkgever zijn. Maar, ook zij vinden blijvend verbeteren en op de hoogte zijn van de laatste inzichten belangrijk.

Op persoonlijk vlak willen werknemers hun talenten graag beter benutten en hun zelfvertrouwen en persoonlijke trots vergroten. Werkgevers willen ook dat medewerkers hun talenten beter kunnen benutten. Zij hechten er daarnaast waarde aan dat hun medewerkers meer voldoening uit het werk en relaties kunnen halen.

Elk jaar scholing of begeleiding

Een grote meerderheid van de medewerkers heeft het afgelopen jaar wel iets aan scholing gedaan of is op het werk persoonlijke begeleid. Bijna alle werkgevers hebben hun personeel hierop geattendeerd. Belangrijkste criteria voor scholing zijn voor werknemers de kwaliteit van de opleider en het diploma dat je ermee kunt halen. Daarna volgen opleidingsduur, het aantal uren per week en of het wordt vergoed door de werkgever.

Voor werkgevers telt ook vooral de kwaliteit van de opleider en vervolgens of hun medewerker tot de doelgroep van de scholing behoort, de opleidingsduur, de prijs en het aantal uren belasting per week.

De juiste opleidingen en trainingen zoeken en vinden

Zowel werknemers als werkgevers maken gebruik van alle mogelijke manieren om scholingsaanbod te vinden. Google, collega’s, Sociaal Werk werkt!, Movisie, vakbladen, Registerplein en BPSW worden het meest genoemd. Werkgevers geven aan dat medewerkers in tweede derde van de gevallen zelf de gewenste scholing vindt en een derde van de werknemers volgt een verplichte scholing via het werk.

Voor beide groepen geldt dat ze met name concrete opleidingsinformatie willen zien, maar ook informatie over ontwikkelingen in het vak, inspiratie, tips en tools. Ze krijgen deze informatie liefst via een duidelijke structuur op een overzichtelijke manier aangereikt en ze willen er zelf doorheen kunnen klikken.

Note: bovenstaande geeft een indruk van wat rond de 100 deelnemers aan de enquete over dit onderwerp hebben aangegeven. Het is geen representatieve weergave voor de hele sector.

Inventarisatie over beroepsontwikkeling door Sociaal Werk werkt!

Sociaal Werk werkt! inventariseert als samenwerking tussen werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland en werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hoe medewerkers en werkgevers denken en handelen als het gaat om beroepsontwikkeling. Via inzicht over dit onderwerp wil Sociaal Werk werkt! een bijdrage leveren aan het vakmanschap en de eigen regie van medewerkers in sociaal werk.

Handige links

Suzanne Wartenbergh

Branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!

Suzanne Wartenbergh, branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!