Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Behoud

Hoe blijven sociaal werkers langer sociaal werker?

Ook in sociaal werk speelt de uitdaging om professionals voor het vak te behouden. We vroegen aan 17 uitgestroomde sociaal werkers wat hen had kunnen behouden voor het vak. Daar hadden ze zeker ideeën over. Hier hun suggesties aan het veld.

sociaal werker blijven

Onderstaande ideeën zijn terug te lezen in het onderzoeksrapport ‘Waarom verlaten sociaal werkers het (uitvoerende) vak?’. Hierin staan de vertrekredenen van sociaal werkers en wat ze daar zelf aan hadden kunnen doen. Onder dit artikel vind je de link naar het rapport.

Onboarding

Vooral voor de nieuwe professionals. Toen ik in het vak begon, kreeg ik een senior toegewezen die eens in de vier tot zes weken met mij mijn cases doornam. En dat was toch wel zo veilig en briljant. Een inwerkmaatje is top, maar het gaat hier om vakinhoudelijke begeleiding, voor langere tijd. Ook voor zij-instromers is dit belangrijk.”

Intervisie

“Bouw intervisie in om de sociaal werkers gezond te houden. Als je jarenlang werkt met mensen die met huiselijk geweld, schulden of andere problemen te maken hebben, dan gaat dat in je lijf zitten. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan over: wat hebben we deze maand meegemaakt? Wat vinden we daar eigenlijk van? Hoe ga jij om met agressie?

Supervisie

“Voor sociaal werkers die al langer in het vak zitten is supervisie belangrijk. Eens in de vijf tot zeven jaar even teruggaan naar de basis. Even stilstaan bij waar je staat. Waarbij de werkgever oog heeft voor: wat heb je nodig om te werk te blijven doen.”

Meer tijd voor cliënten

“Zorg dat er weer meer tijd komt voor de kern van het beroep. Dat is niet vergaderen of tien keer per dag e-mail checken. Zorg voor veel tijd voor gesprekken, dat sociaal werkers veel langs kunnen gaan. De rest is bijzaak.”

Combineer management met sociaal werk

Het zou zo mooi zijn als er meer mogelijkheden komen om te combineren. Om met je voeten in de klei te staan, maar ook mee te kunnen denken over het beleidsstuk. Ik heb me er altijd over verbaasd dat bijna alle beleidsmedewerkers bestuurskundigen zijn.”

“Met name in het stuk waar ik ook wel een beetje tegenaan liep in de bedrijfsvoering, dat het management eigenlijk geen idee had van de inhoud. Maar dat de gesprekken over de inhoud wel via het management richting gemeentes gingen.”

Combineer onderwijs met sociaal werk

Wat ik wel leuk had gevonden, is als ik mijn baan had kunnen combineren met onderwijs. Dat ik twee dagen in de uitvoering was gebleven en twee dagen onderwijs deed. Zo krijg je ook een docentenbestand met praktijkervaring dat de minors geeft.”

Vertrouw op de professional, niet op het papier

“Geef de professional het vertrouwen en ga niet dingen dichttimmeren met allemaal schijnveiligheid op papier en in protocollen. Dat zegt helemaal niks. Er kan nog steeds van alles gebeuren, dus maak dat papier niet zo belangrijk.”

Ga uit van een gezamenlijke opdracht

“Maak een hecht team en voorkom veel wisselingen. Ga van je eigen eiland af. Het is echt heel waardevol als het lukt, om die verbindingen wel te leggen. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: om mensen te helpen en verder te laten komen. Vanuit die visie is er nooit een reden om niet samen te werken. Wees niet bang dat andere organisaties je werk afpakken. We moeten zo overbodig mogelijk zijn.”

Stop met aanbestedingen

“Stop met het hele circus van aanbesteding, in elk geval rondom welzijnswerk. Bij welzijn moet je het hebben van de geworteldheid in de wijk, het bekende gezicht voor je inwoner. Ga dat alsjeblieft niet aanbesteden, want iedereen raakt er gestrest van.”

Doorgroeien en differentiëren in salaris

“Betere doorgroeimogelijkheden zou fijn zijn. Haal hbo- en mbo-functies ook meer uit elkaar, nu doet eigenlijk iedereen hetzelfde. En dat zorgt op een gegeven moment voor wrijving.”

Een sociaal raadsman en een maatschappelijk werker, ze zitten allemaal in schaal acht. Hoe lang je ook in het werk zit. Aan het einde van de schaal stopt het gewoon. Met de nieuwe cao’s is al een stap in de goede richting gezet. Opleiding, kennis verbreden enzovoorts zijn steeds belangrijker. Maar zorg dat daar ook een beloningssystematiek bij kan horen en dat daar draagvlak voor is.”

Behoud van personeel voor sociaal werk

Vanuit het aandachtsgebied ‘behoud van personeel’ heeft Sociaal Werk werkt! zich verdiept in de redenen waarom sociaal werkers het vak verlaten. Via Sociaal Werk werkt! zetten Sociaal Werk Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn zich in voor het vak, een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden. 

Handige links

Praktijkvoorbeelden

Meer weten? Neem contact op!

Logo Sociaal Werk werkt!

Meer weten? Neem contact op!