Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

We moeten beter in beeld brengen wat sociaal werk oplevert

Sociaal werk is van grote betekenis voor de samenleving. Toch is het niet altijd eenvoudig om te laten zien wat de impact van sociaal werk nu écht is. In het artikel ‘We moeten beter in beeld brengen wat sociaal werk oplevert’ in vakblad Zorg+Welzijn (dec 2022) worden twee tools uitgelicht die helpen om dit in kaart te brengen: de Impactkaart van Sociaal Werk werkt! en het KPI-model van Sociaal Werk Nederland. Hoe gebruik je ze en waarom?

samenwerken in sociaal werk

Hoeveel impact heeft sociaal werk? Die vraag kun je niet alleen beantwoorden vanuit ‘een onderbuikgevoel’ of wat je in de praktijk ziet. Het gesprek binnen teams en met opdrachtgevers wordt makkelijker en waardevoller als we daarnaast gebruik kunnen maken van concrete gegevens en feiten. Om die impact van sociaal werk inzichtelijk te maken heeft Sociaal Werk werkt! de Impactkaart ontwikkeld en Sociaal Werk Nederland het KPI-model. Twee tools die laagdrempelig inzicht geven in de impact en meerwaarde van sociaal werk. Beide tools maken het gesprek met de opdrachtgever makkelijker, omdat ze inzichtelijk maken dat investeren in sociaal werk loont. Hoe kun je deze hulpmiddelen inzetten? En wat levert het je op?

Ga direct naar de Impactkaart

Nienke Niermeijer, stafmedewerker bij welzijnsorganisatie Tympaan-De Baat, was betrokken bij de ontwikkeling van de Impactkaart en het KPI-model. Zij maakt in het artikel duidelijk dat dit soort tools broodnodig zijn voor de toekomst van het sociaal werk: “Ik ben ervan overtuigd dat wat je in het sociaal domein stopt, in het zorgdomein geld oplevert. Omdat we preventief werk verrichten. Dat laten de tools ook zien.” Lees het volledige artikel op de website van Zorg+Welzijn (voor abonnees).

Interessante links