Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

Coronavirus

Het coronavirus en alle maatregelen om het virus terug te dringen hebben veel invloed op de maatschappij en daarmee op jouw werkveld als sociaal werker. Nieuwe regels maar ook zorgen om veiligheid en gezondheid vragen veel inzet en flexibiliteit van jou en je collega's. Wat zijn de actuele ontwikkelingen en hoe pakken andere organisaties dit aan?