Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Agressie

Veilig op huisbezoek met deze app

Juist thuis bij je cliënt heb je niet alles in de hand en kun je te maken krijgen met agressie. De app Veilig Huisbezoek helpt je om de risico’s vooraf goed in te schatten en geeft advies over voorzorgsmaatregelen.

stoplicht foto

Hoe werkt de app?

Na het beantwoorden van 23 korte vragen krijg je praktisch advies over hoe je het huisbezoek zo veilig mogelijk organiseert. Je krijgt het advies als een pdf-document, zodat je het naar jezelf of je leidinggevende kunt mailen. Ook sla je het advies makkelijk op in het dossier van de cliënt. In verband met de privacywetgeving bewaart de app zelf geen gegevens.

Gebaseerd op ervaringen uit de praktijk

De app Veilig Huisbezoek is voor iedereen in jeugdzorg en sociaal werk die naar cliënten toegaat. De adviezen zijn gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. De informatie in de app is afkomstig uit de Checklist Veilig Huisbezoek van FCB.

Zet de app op je mobiel

Download de app Veilig Huisbezoek voor Android of Apple. Let op! Het kan zijn dat de app op de nieuwste apparaten niet meer werkt. Daar volgt later dit jaar een oplossing voor. Maak tot die tijd vooral gebruik van de Checklist Veilig Huisbezoek.

Handige links