Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Tool Agressie

De Complete agressie-aanpak

Agressie tegen sociaal werkers komt helaas in allerlei vormen voor. Online, verbaal en fysiek. Om agressie tegen medewerkers te voorkomen en te verminderen ontwikkelden we daarom samen met professionals uit het werkveld de Complete agressie-aanpak.

Samenwerken aan de Complete agressie-aanpak

Sociaalwerkorganisatie Koppel-Swoe 

Bij Koppel-Swoe, de organisatie voor welzijn en kinderopvang in de gemeente Epe, hebben ze behoefte om het bestaande agressiebeleid organisatiebreed te actualiseren. Zo kwamen ze uit bij de Complete agressie-aanpak. In het interview hieronder vertellen ze er meer over.

Koppel-Swoe gaat aan de slag met de Complete agressie-aanpak - een interview

Over de Complete agressie-aanpak

De Complete agressie-aanpak is een doelgerichte en volledige aanpak. De aanpak helpt bij het actualiseren van agressiebeleid en het vaststellen van aandachtspunten binnen jouw organisatie. Hiervoor doorloop je stap voor stap de vier pijlers van veilig werken met collega’s van alle afdelingen. Je besteedt aandacht aan omgaan met agressie op het moment dat het zich voordoet, maar juist ook aan wat je ervoor en erna kunt doen. De methode is flexibel en is gericht op voortdurende evaluatie, leren en bijstellen. Zo kom je tot een duurzame aanpak en creëer je een veilige (werk)omgeving voor medewerkers en cliënten en/of inwoners.

Bekijk de uitleg over de Complete agressie-aanpak

Hoe te starten?

Wil je weten hoe je kunt starten met de Complete agressie-aanpak binnen jouw organisatie? Speciaal voor initiatiefnemers/ projectleiders is er een praktische checklist met stappenplan. Neem deze goed door voordat je begint. Daarna kun je aan de slag met de Startscan Veilig werken (Stap 1 uit de Toolkit). 

Download de Checklist en stappenplan voor de projectleider

Aan de slag: toolkit voor projectleiders

Stap 1: Start met de Complete agressie-aanpak met de Startscan


Om te starten met de Complete Agressie-aanpak meld je je eerst aan voor de Startscan Veilig werken (link hieronder) via onze samenwerkingspartner Bureau Dinsdag. Zij plannen op korte termijn een startgesprek met je in en sturen je de Startscan Veilig Werken. 

​​​De Startscan Veilig werken geeft inzicht in waar je als organisatie staat als het gaat om de vier pijlers van veilig werken. Collega’s uit diverse functies beantwoorden hiervoor drie vragen per pijler. Aan de hand van de uitkomsten bepaal je met elkaar hoe de organisatie met de Complete agressie-aanpak aan de slag gaat. Tijdens deze stap maak je gebruik van onderstaande tools:

 

 

Stap 2: Vorm een projectteam, maak een planning en werkafspraken


De Complete agressie-aanpak vraagt om goede voorbereiding, planning en organisatie en verwerking van uitkomsten van de dialoogsessies. Hiervoor is een projectteam en een projectleider noodzakelijk. Tijdens deze stap maak je gebruik van onderstaande tools:

 

Stap 3: Aan de slag met de vier pijlers van de Complete agressie-aanpak


Na de start van het project en de samenstelling van de projectgroep met bijbehorende werkafspraken, plan je de dialoogsessies en nodig je deelnemers uit voor de online voorbereiding op elke sessie. Er zijn vier dialoogsessies, één voor elke pijler. Tijdens deze stap maak je gebruik van onderstaande tools:

 

Stap 4: Verwerk de werkafspraken in beleid en protocol


Verwerk de werkafspraken in beleid en protocol en communiceer deze binnen de organisatie. Tijdens deze stap maak je gebruik van onderstaande tools:

Stap 5: Training & leren


Training & leren: ontwikkelen van vaardigheden om werkafspraken toe te passen. Tijdens deze stap maak je gebruik van onderstaande tools:

Stap 6: Evaluatie en bijsturing


Je hebt nu alle stappen van de Complete agressie-aanpak toegepast. Het beleid en protocol is opgezet. Nu is het tijd om dit beleid en protocol te inbedden in de gehele organisatie. Belangrijk: de Complete agressie-aanpak is flexibel en gericht op voortdurende evaluatie, leren en bijstellen.

De vier pijlers van de Complete agressie-aanpak

Pijlers van de Complete agressie-aanpak
Pijlers van de Complete agressie-aanpak

Doe de test: is jouw organisatie klaar voor de Complete agressie-aanpak?

Lees meer

Voor en door het werkveld

De Complete agressie-aanpak is ontwikkeld met hulp van professionals uit het sociaal werk. Eerder ontwikkelden wij deze aanpak voor de jeugdzorg. De vier pijlers zijn toen getest via een pilot met jeugdzorgorganisaties Anacare, Het Wonderkind, iHUB Horizon en Veilig Thuis IJsselland. Ze vertellen over hun bevindingen per pijler in deze video's:

Bekijk de veelgestelde vragen

Meer weten? Neem contact op!

Logo Sociaal Werk werkt!

Meer weten? Neem contact op!