Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Tool Agressie

AgressieWijzer

De AgressieWijzer zorgt voor duidelijkheid over agressie in je dagelijkse werk. Die duidelijkheid is belangrijk omdat in de praktijk blijkt dat je agressie alleen succesvol kunt verminderen en voorkomen wanneer je dit samen doet en allemaal op dezelfde manier. En dat wil iedereen, want minder agressie zorgt voor veiligheid, een prettiger werkklimaat, minder uitval en verzuim en geeft meer energie.

Drie sessies

In een paar heldere sessies helpt de AgressieWijzer teams (of afdelingen) om samen succesvol agressie aan te pakken. Je bespreekt samen met je team in drie sessies ervaringen met gewenst gedrag (‘groen gedrag’), emotioneel gedrag (‘oranje gedrag’) en agressief gedrag (‘rood gedrag’) op jullie werkvloer. Je stelt een gezamenlijke norm vast – wat vinden we acceptabel, wat niet – en bepaalt samen hoe je groen gedrag kunt stimuleren, oranje gedrag kunt ombuigen en rood gedrag kunt stoppen. Ook bespreken jullie samen welke maatregelen jullie nemen bij ongewenst gedrag, zodat voor iedereen duidelijk is wat je wanneer kunt doen.

Zo gebruik je de AgressieWijzer

Aan de slag met de AgressieWijzer

De AgressieWijzer bestaat uit drie boekjes – de instructie voor de procesleider, het werkboek voor alle deelnemers en invulvellen – en een sjabloon met een overzicht ‘Onze AgressieWijzer’. Op deze pagina kun je alles downloaden. Dat kan in pdf, om direct mee aan de slag te gaan, of in Word-documenten die je helemaal op maat kunt maken voor jouw team of afdeling. Zo maak je volledig je eigen AgressieWijzer.

Instructie voor de procesleider

In de instructie voor de procesleider staat precies uitgelegd welke stappen er zijn binnen de sessies groen, oranje en rood gedrag en wat er tijdens een opdracht van een team verwacht wordt. Je krijgt tijdsindicaties voor de duur van een opdracht en handige tips bij het leiden van de gezamenlijke besprekingen.

Werkboek

Iedere deelnemer van het team krijgt een werkboek. Hierin staan per sessie alle opdrachten beschreven. Alle deelnemers maken eerst individueel de opdracht in het werkboek, daarna worden alle opdrachten samen besproken en bediscussieerd, om vervolgens gezamenlijke afspraken te maken.

Invulvellen

De afspraken die tijdens de gezamenlijke besprekingen gemaakt worden, worden tijdens de bespreking samen geformuleerd en vastgelegd op het invulvel van de betreffende opdracht. Denk daarbij aan afspraken over het reageren op en het afhandelen van groen, oranje en rood gedrag. De invulvellen van alle opdrachten en alle sessies staan in dit document.

Onze AgressieWijzer

Nadat een sessie is afgerond, kun je per sessie alle afspraken verzamelen in overzichtelijk schema’s. Deze schema’s zijn gebaseerd op de schema’s over groen, oranje en rood gedrag in het werkboek en in de instructie. Vul de schema’s in met het Wordsjabloon en pas ze zo nodig aan op jullie ervaringen en werkvloer. Print de ingevulde schema’s uit en hang ze op, als herinnering en stok achter de deur: ‘Dit is Onze AgressieWijzer!’

Veronica Jocker

Adviseur

Meer weten? Neem contact op!

Veronica Jocker

Meer weten? Neem contact op!