Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Artikel Zorg+Welzijn: Nadine de Koning over ‘Nooit meer skeer’ op mbo-scholen

De financiële zorgen van jongeren tussen de 18 en 24 jaar zijn fors toegenomen. Sociaal Werk Nederland begon daarom het project ‘Nooit meer skeer’. Een artikel op Platform Zorg+Welzijn licht dit initiatief toe. Hierin geeft Nadine de Koning een inkijkje in de dagelijkse praktijk van mbo-studenten. Zij was genomineerd als Sociaal Werker van het Jaar 2022.

Nadine de Koning

Nood is hoog

De nood is hoog, want volgens het Nibud heeft ruim één op de vier jongeren op het mbo een betalingsachterstand. Projectleider René Borkus van ‘Nooit meer skeer’ stelt in het artikel op Zorg+Welzijn dat de achttiende verjaardag een bepalend moment is. Jongeren worden dan als zelfstandig gezien en krijgen zeggenschap over hun bankrekening en andere financiële zaken. Tegelijk moeten ze kunnen omgaan met financiële verlokkingen, van gokken en beleggen tot kopen op afbetaling.

Volgens jongerenwerker en docente Nadine de Koning (Welzijnskwartier Katwijk) hangt het financiële gedrag van jongeren in belangrijke mate af van de voorbeelden die ze tijdens hun opvoeding kregen. “Werd thuis het ene gat met het andere gat gedicht, dan is de kans groter dat jongeren hetzelfde gedrag gaan vertonen.”

In gesprek gaan over geld

In gesprek gaan over geld is de inzet van ‘Nooit meer skeer’. Op drie mbo-scholen start een pilot waarbij in gastlessen op een open manier over financiën gesproken wordt, vooral doordat jongeren zelf hun ervaringen delen. Een belangrijke rol is ook weggelegd voor jongerenwerkers. René: “Het taboe moet bespreekbaar worden gemaakt, waarbij de jongerenwerker een brugfunctie vervult.”

Een van de deelnemende scholen is mboRijnland waar Nadine als docent weekt. Zij heeft hoge verwachtingen van het project, door de gedeelde ervaringen van jongeren onderling en de inzet van jongerenwerkers: “Ik heb goede hoop dat jongeren met een schuld van bijvoorbeeld 2.000 euro, met wie het niet goed gaat maar het nog niet problematisch is, met ‘Nooit meer skeer’ op tijd bijgestuurd kunnen worden.”

Handige links