Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar - algemene informatie

Jaarlijks kiezen sociaal werkers en hun organisaties de Sociaal Werker van het Jaar. Sociaal Werk werkt! organiseert deze verkiezing ook weer in 2022. Meedoen aan de verkiezing kan vanaf december. Hieronder lees je alvast hoe het in zijn werk gaat.

We zijn op dit moment bezig met de voorbereidingen van het nieuwe verkiezingsjaar. Heb je tips of suggesties voor de aanstaande verkiezing, laat het ons weten via sociaalwerkervanhetjaar@fcb.nl. Wil je een seintje krijgen zodra de inschrijving voor de nieuwe verkiezing opent, stuur dan een berichtje naar hetzelfde adres.

sociaal werker van het jaar

Dit jaar werd Nanneke Jager op het Jaarcongres Sociaal Werk verkozen als Sociaal Werker van het Jaar 2021. Zij ontving daartoe prijzen om haar projecten een extra impuls te geven. Daarnaast spant ze zich momenteel als ambassadeur in om sociaal werk in het zonnetje te zetten. Bojoura Hoekstra en Marjolein Laponder waren de overige twee genomineerden van 2021.

Sociaal werkers in de spotlights

De verkiezing wil bijdragen aan grotere zichtbaarheid en professionalisering van de sociaal werker. De behoefte aan sociaal werk neemt al jaren toe en de coronacrisis heeft dit alleen maar versterkt. Een krachtige rol van sociaal werkers is van grote betekenis voor de sociale samenhang, veerkracht en zelfredzaamheid in onze samenleving. Het is belangrijk dat Nederlanders zien hoe sociaal werkers elke dag weer bijdragen aan het beter functioneren van mens en maatschappij.

Zo gaat het in zijn werk

Wil jij ook meehelpen om het vak breed onder de aandacht te brengen? Binnenkort publiceren we de spelregels voor het nieuwe jaar, daarin staat precies hoe het in zijn werk gaat. Op hoofdlijn kun je alvast hier vanuit gaan:

Iemand voordragen

De sociaal werker die je voordraagt heeft een eigen visie op sociaal werk, werkt verbindend en draagt zijn of haar trots op het vak uit. De organisatie waarvoor de sociaal werker werkt is op de hoogte van de voordracht. Je stuurt materiaal mee waaruit blijkt wat de persoon die je voordraagt bijzonder maakt als sociaal werker.

Nominaties

De jury nomineert drie kandidaten. Sociaal Werk werkt! maakt filmpjes van de drie kandidaten waarmee ze zich kunnen profileren en zorgt voor communicatie over de genomineerden. Zij kunnen natuurlijk zelf ook de publiciteit opzoeken. De jury bestaat uit een samenstelling van vakbonden, werkgeversorganisaties, sociaalwerkorganisaties, opleiders en sociaal werkers zelf.

Verkiezing

De genomineerden presenteren zich op het Jaarcongres Sociaal Werk. De stem van de jury telt voor 50% mee en de andere 50% wordt bepaald door online stemmers en de aanwezigen op het Jaarcongres. De winnaar wordt aan het einde van de dag bekend gemaakt.

Prijzen en ambassadeurschap

De kersverse Sociaal Werker van het Jaar krijgt prijzen en ondersteuning om een of enkele eigen projecten een extra impuls te geven. Daarnaast spant de winnaar zich als ambassadeur in om sociaal werk gedurende een jaar extra onder de aandacht te brengen, daarbij ondersteund door Sociaal Werk werkt!.

Verder lezen

Mascha Boelaars

Adviseur

Meer weten? Neem contact met ons op!

Mascha

Meer weten? Neem contact met ons op!