Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Uitgebreide informatie Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar

Hoe draag je een kandidaat voor en hoe wordt de winnaar gekozen? Hier lees je meer over wat de verkiezing voor een kandidaat en de werkgever betekent, hoe de kandidaat, winnaar, genomineerden en hun organisatie ondersteund worden en wat het winnen van de verkiezing oplevert.

Genomineerden van de Sociaal Werker van het Jaar 2020 en 2021.
Van links naar rechts: drie genomineerden voor Sociaal Werker van het Jaar van 2021 en 2020.

Wat levert winnen op?

 • Het draagt bij aan het positieve imago en onderscheidend vermogen van de organisatie en aan de impact op de directe omgeving van medewerker en organisatie.
 • Meer belangstelling voor de visie en aanpak van de organisatie.
 • Landelijk, regionaal en lokaal meer aandacht voor het thema waar de winnaar zich mee bezighoudt.
 • De winnaar ontvangt een prijzenpakket, waaronder geld voor een project naar keuze en een bedrag voor (bij)scholing.
 • Stimulans voor professionalisering in de organisatie.
 • Voorbeeldfunctie voor sociaal werk.

Hoe draag je een sociaal werker voor?

 1. Geef jouw contactgegevens en die van de volgende personen door:
 • de kandidaat
 • de contactpersoon van de organisatie van jouw kandidaat
 • de mensen uit de organisatie die op de hoogte zijn van de voordracht
 • de referent(en): minimaal één referent, maximaal drie referenten
 1. Verzamel materiaal dat de voordracht van de sociaal werker ondersteunt. Dit materiaal is maximaal twee jaar oud en bestaat uit:
 • Eén tot drie relevante publicaties in .pdf en/of .doc van of over je kandidaat.
 • Maximaal vijf links naar extern beeld- of geluidsmateriaal van of over je kandidaat.
 • Links naar de sociale mediaprofielen van de kandidaat.

Het is belangrijk dat uit het materiaal blijkt dat de sociaal werker voldoet aan een aantal criteria voor de voordracht. Hij of zij:

 • heeft vanuit de eigen context een heldere visie op sociaal werk.
 • is innovatief en ondernemend.
 • is sterk in samenwerken, netwerken en verbinden.
 • is een goede ambassadeur voor sociaal werk, sociaal werkers en het vak. Hij of zij draagt zijn/haar trots uit op het vak en wil impact hebben op het werkveld en de politiek.
 1. Controleer je voordracht als laatste op de volgende punten:
 • Een collega, leidinggevende, iemand uit het professionele netwerk, een wethouder, cliënt of inwoner draagt de sociaal werker voor.
 • Familie van de sociaal werker kan de sociaal werker niet voordragen.
 • De sociaal werker werkt bij een organisatie die valt onder de Cao Sociaal Werk.
 • De titel is bedoeld voor een individu. Je kunt dus geen duo/koppel of een team aanmelden.
 • De organisatie en de sociaal werker zijn op de hoogte van de voordracht, staan achter de nominatie en weten wat nominatie en winnen van hen vraagt.

We kijken uit naar jouw voordracht tot en met 13 februari 2022.

Wat vraagt de verkiezing van de kandidaat en zijn/haar organisatie?
 

Bij voordracht

 • De organisatie en kandidaat zijn bekend en akkoord met de voordracht.
 • De organisatie en kandidaat weten wat ervan hen verwacht wordt bij nominatie en/of winst.
 • Een contactpersoon vanuit de organisatie is beschikbaar.

Bij nominatie

 • Moment van bekendmaking vindt plaats op 21 of 22 februari 2022.
 • De kandidaat is beschikbaar voor de kennismakingsbijeenkomst voor de drie genomineerden op 24 februari en op het Jaarcongres Sociaal Werk 18 mei 2022.
 • Er wordt een video gemaakt met de genomineerde. Dat vindt plaats op een locatie van de organisatie op 9, 10 of 14 maart (15 en 16 maart reserve). De voorinterviews zijn in de week van 3 tot en met 9 maart.
 • De organisatie draagt bij aan communicatie over de nominatie.
 • De genomineerde sociaal werker krijgt ruimte om zichzelf te profileren ten behoeve van de online stemronde.
 • Organisatie en genomineerde zijn akkoord met en werken mee aan de media-aandacht die voortkomt uit de nominatie of de winst.

Bij winnen

 • De winnaar vervult één jaar lang de rol van ambassadeur voor sociaal werk en sociaal werkers en neemt actief deel aan ontmoetingen, bijeenkomsten en netwerken in Nederland. Hij/zij is actief op sociale media.
 • De inzet van de winnaar vraagt tijd (minimaal 4, maximaal 16 uur per week). Binnen de organisatie worden afspraken gemaakt over ureninzet en faciliteiten die de winnaar heeft om op te treden als ambassadeur.
 • De winnaar zal tijdens het jaar vaak worden benaderd. De organisatie biedt ondersteuning bij planning, agendabeheer en communicatie. Daarnaast helpt de organisatie (leidinggevende(n)) de winnaar om de balans tussen werk en privé te bewaken.
 • De winnaar heeft zitting in de jury voor de verkiezing van 2023.

Genomineerd maar geen winnaar

De twee genomineerden staan in de top drie van sociaal werkers in het land! Hun verhaal, passie en trots mogen ook gezien en gehoord worden. We vragen daarom:

 • Dat genomineerden de beroepsgroep vertegenwoordigen bij bijeenkomsten. Bijvoorbeeld voor studenten in het onderwijs (mbo en hbo).
 • Dat genomineerden bereid zijn mee te werken aan interviews, artikelen, filmpjes, vlogs, blogs, podcasts, inhoudelijke bijeenkomsten etc.
 • Dat genomineerden actief zijn op sociale media.
 • Dat de organisatie de genomineerde uren biedt om zich in te zetten (gemiddeld 2 uur per week).
 • Dat de organisatie de genomineerde faciliteert en ruimte geeft om een zichtbare rol te spelen.

Welke ondersteuning krijgen kandidaten, winnaar, genomineerden en hun organisatie?

 • Een jaar lang een vast contactpersoon voor ondersteuning waar gewenst of nodig om de ambassadeursrol goed te kunnen vervullen.
 • Goede informatie over het verkiezingsproces.
 • Ondersteuning vanaf het moment van nominatie tot aan de verkiezing bij:
 1. wegwijs maken, tips en adviezen voor onder andere profilering
 2. opname persoonlijk filmpje voor verkiezingspagina en media
 3. kennismakingsbijeenkomst
 4. begeleiding/training in het omgaan met de media
 • Het netwerk van ex-winnaars en -genomineerden.
 • Begeleiding van de winnaar bij omgaan met het ambassadeurschap in de opstartfase.
 • Mogelijkheden om de skills voor het ambassadeurschap te verbeteren. Denk aan een workshop vloggen, coaching bij de inzet van sociale media etc.
 • Websitepagina www.sociaalwerk-werkt.nl met activiteiten van de winnaar en genomineerden na de verkiezing.
 • Actieve communicatie via sociale partners en Sociaal Werk werkt! over inzet en successen van de winnaar en zijn/ haar organisatie en de genomineerden en hun organisaties.

Wie kiest de Sociaal Werker 2022?

Op 21 of 22 februari 2022 maakt de jury de genomineerden bekend. De stem van de jury weegt voor de helft mee bij de verkiezing. De stem van het publiek bepaalt de andere helft. Het publiek stemt in twee ronden op de drie genomineerden. Eerst online en daarna tijdens het Jaarcongres Sociaal Werk op 18 mei 2022. Op de website en via sociale media wordt bekendgemaakt wanneer er online gestemd kan worden.

Handige links