Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Uitgebreide informatie verkiezing Sociaal Werker van het Jaar

Hoe draag je een kandidaat voor en hoe wordt de winnaar gekozen? Hier lees je meer over hoe je iemand voordraagt en wat de verkiezing voor een kandidaat en de organisatie betekent. Ook lees je hoe we de kandidaat, winnaar, genomineerden en hun organisatie ondersteunen. En het leukste: wat het winnen van de verkiezing oplevert.

Wat levert winnen op?

 • Het draagt bij aan het positieve imago en onderscheidend vermogen van de organisatie en aan de impact op de directe omgeving van de medewerker en organisatie.
 • Meer belangstelling voor de visie en aanpak van de organisatie.
 • Landelijk, regionaal en lokaal meer aandacht voor het thema waarmee de winnaar zich bezighoudt. 
 • De winnaar ontvangt een prijzenpakket, waaronder geld voor een project naar keuze en een bedrag voor bijvoorbeeld het (leren) maken van een vlog of podcast.
 • Stimulans voor professionalisering in de organisatie.
 • Voorbeeldfunctie voor sociaal werk.

Hoe draag je een sociaal werker voor?

1. Je vult een (digitaal) aanmeldformulier met jouw contactgegevens in en:

 • de (contact)gegevens van de kandidaat
 • de contactpersoon van de organisatie van jouw kandidaat
 • de mensen uit de organisatie die op de hoogte zijn van de voordracht

2. Je ontvangt een uitgebreid (digitaal) inschrijfformulier dat je invult en naar ons terugstuurt. Daarin vragen we het volgende:

 • Minimaal één referent, maximaal drie referenten.

Verzamel materiaal dat de voordracht van de sociaal werker ondersteunt. Dit materiaal is maximaal twee jaar oud en bestaat uit:

 • Eén tot drie relevante publicaties in .pdf en/of .doc van of over je kandidaat.
 • Maximaal vijf links naar extern beeld- of geluidsmateriaal van of over je kandidaat.
 • Links naar de sociale mediaprofielen van de kandidaat.

Sociaal werk is een vak. Een vakbekwaam sociaal werker heeft verschillende competenties (die in het beroepscompetentieprofiel staan). Geef kort – op basis van onderstaande criteria – aan waarom jouw kandidaat een vakbekwaam sociaal werker is. Hij of zij:

 • is innovatief en ondernemend
 • heeft vanuit de eigen context een heldere visie op sociaal werk
 • is zelfstandig en onafhankelijk
 • is sterk in samenwerken, netwerken en verbinden
 • weet volgens welke methodieken hij/zij moet werken of ontwikkelt deze zelf of samen met het werkveld  
 • is betekenisvol voor de cliënt, wijk en inwoners 
 • is een goede ambassadeur voor sociaal werk, sociaal werkers en het vak. Hij of zij draagt zijn of haar trots uit in het vak en wil en kan impact hebben op het werkveld en de politiek.

3. Controleer je voordracht als laatste op de volgende punten:

 • Een collega, leidinggevende, iemand uit het professionele netwerk, een wethouder, cliënt of inwoner draagt de sociaal werker voor.
 • Familie van de sociaal werker kan de sociaal werker niet voordragen.
 • De sociaal werker werkt bij een organisatie die valt onder de Cao Sociaal Werk.
 • De titel is bedoeld voor een individu. Je kunt dus geen duo of koppel of een team aanmelden.
 • De organisatie en de sociaal werker zijn op de hoogte van de voordracht, staan achter de nominatie en weten wat de nominatie en het winnen van hen vraagt.

De aanmeldingstermijn voor de Sociaal Werker van het Jaar 2023 is gesloten. Je kunt geen kandidaten meer voordragen. 

Wat vraagt de verkiezing van de kandidaat en zijn of haar organisatie?

Bij voordracht

 • De organisatie en kandidaat zijn bekend en akkoord met de voordracht.
 • De organisatie en kandidaat weten wat ervan hen verwacht wordt bij nominatie en/of winst.
 • Er is een contactpersoon vanuit de organisatie beschikbaar.
Genomineetrden Sociaal Werker van het Jaar 2023
Van links naar rechts: Yamina Ayadi, Juul van Schaijk en M’hamed Yahia (drie genomineerden voor Sociaal Werker van het Jaar van 2023)

Bij nominatie

 • De bekendmaking is in de eerste week van maart 2023.
 • De kandidaat is beschikbaar voor de kennismakingsbijeenkomst voor de drie genomineerden op 8 maart en op het Jaarcongres Sociaal Werk 24 mei 2023.
 • Er wordt een video met de genomineerde gemaakt. Die video wordt opgenomen op een locatie van de organisatie in de week van 13 tot en met 17 maart. De voorinterviews zijn in de week van 6 tot en met 10 maart.
 • De organisatie draagt bij aan communicatie over de nominatie.
 • De genomineerde sociaal werker krijgt ruimte om zichzelf te profileren voor de online stemronde.
 • Organisatie en genomineerde zijn akkoord met en werken mee aan de media-aandacht die voortkomt uit de nominatie of de winst.

Bij winnen

 • De winnaar vervult één jaar lang de rol van ambassadeur voor sociaal werk en sociaal werkers en neemt actief deel aan ontmoetingen, bijeenkomsten en netwerken in Nederland. Hij of zij is actief op sociale media.
 • De inzet van de winnaar vraagt tijd (minimaal 4 en maximaal 16 uur per week). Binnen de organisatie worden afspraken gemaakt over ureninzet en mogelijkheden die de winnaar heeft om op te treden als ambassadeur. 
 • De winnaar zal tijdens het jaar vaak worden benaderd. De organisatie geeft ondersteuning bij planning, agendabeheer en communicatie. Daarnaast helpt de organisatie (leidinggevende(n)) de winnaar om de balans tussen werk en privé te bewaken.
 • De winnaar heeft zitting in de jury voor de verkiezing van 2024.

Genomineerd, maar geen winnaar

De twee genomineerden staan in de top drie van sociaal werkers in het land! Hun verhaal, passie en trots mogen ook gezien en gehoord worden. We vragen daarom:

 • Dat genomineerden de beroepsgroep vertegenwoordigen bij bijeenkomsten. Bijvoorbeeld voor studenten in het onderwijs (mbo en hbo).
 • Dat genomineerden mee willen werken aan interviews, artikelen, filmpjes, vlogs, blogs, podcasts, inhoudelijke bijeenkomsten et cetera.
 • Dat genomineerden actief zijn op sociale media.
 • Dat de organisatie de genomineerde uren biedt om zich in te zetten als ambassadeur (gemiddeld 2 uur per week). 
 • Dat de organisatie de genomineerde de mogelijkheid en ruimte geeft om een zichtbare rol te spelen.

Welke ondersteuning krijgen kandidaten, winnaar, genomineerden en hun organisatie?

 • Een jaar lang een vaste contactpersoon voor ondersteuning waar gewenst of nodig om de ambassadeursrol goed te kunnen vervullen.

 • Goede informatie over het verkiezingsproces.

 • Ondersteuning vanaf het moment van nominatie tot aan de verkiezing bij:
 1. het wegwijs maken in, tips over en adviezen over bijvoorbeeld profilering
 2. de opname van een persoonlijk filmpje voor de verkiezingspagina en media
 3. de kennismakingsbijeenkomst
 4. begeleiding of training in het omgaan met de media
 • Deelname aan het netwerk van ex-winnaars en -genomineerden.
 • Begeleiding van de winnaar bij het omgaan met het ambassadeurschap in de opstartfase.
 • Mogelijkheden om de skills voor het ambassadeurschap te verbeteren. Denk aan een workshop vloggen, coaching bij de inzet van sociale media et cetera.
 • Websitepagina www.sociaalwerk-werkt.nl met activiteiten van de winnaar en genomineerden na de verkiezing.
 • Actieve communicatie via sociale partners en Sociaal Werk werkt! over de inzet en successen van de winnaar en zijn of haar organisatie en de genomineerden en hun organisaties.

Wie kiest de Sociaal Werker 2022?

De jury stelt vast wie de genomineerden zijn. Bij het bepalen wie de uiteindelijke winnaar is, weegt de stem van de jury voor de helft mee. De stem van het publiek bepaalt de andere helft. Het publiek stemt in twee rondes op de drie genomineerden. Eerst online en daarna tijdens het Jaarcongres Sociaal Werk. Op de website en via sociale media delen we het nieuws over de kandidaten en hun ambassadeurswerk.

Handige links

Mascha Boelaars

Adviseur

Meer weten? Neem contact op!

Mascha Boelaars

Meer weten? Neem contact op!