Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Agressie

Complete agressie-aanpak voor veilig en veerkrachtig werken

Als sociaalwerkorganisatie wil je goede dienstverlening bieden en een veilige werkomgeving voor medewerkers. Helaas hebben veel sociaal werkers en jeugdzorgwerkers in hun werk met agressie te maken. Om agressie tegen medewerkers in jeugdzorg en sociaal werk te voorkomen en tegen te gaan, is effectief agressiebeleid nodig.

Aanpak agressie

Binnen het programma ‘Jeugdhulp. Alles in het werk’ is de ‘Complete agressie-aanpak’ ontwikkeld. Dat is een integrale aanpak van agressie, zodat medewerkers veilig en veerkrachtig kunnen werken. Deze aanpak gaan we nu doorontwikkelen voor sociaal werk en jeugdzorg. Met deze aanpak werk je – met verschillende rollen en niveaus in de organisatie – stap voor stap aan vier pijlers om agressie tegen medewerkers te voorkomen: 

  • dienstverlening en veilig werken
  • risico’s en preventie
  • de-escaleren en veilig handelen
  • afhandeling en nazorg

Complete agressie-aanpak begint met bewustwording

Een complete agressie-aanpak begint bij het bepalen van wat je als organisatie voor elkaar wilt krijgen rondom veilig werken. Je toetst bestaande processen, protocollen en deskundigheid over het voorkomen en omgaan met agressie op alle niveaus in de organisatie. Daarna werk je aan bewustwording bij medewerkers rond de risico’s op agressie en onveilige situaties. Je neemt concrete maatregelen en maakt afspraken over hoe je met die risico’s om kunt gaan om veilig te kunnen werken. Het laatste onderdeel van de aanpak is de eerste opvang en nazorg aan medewerkers, afhandeling van incidenten en de evaluatie. Door regelmatig de vier pijlers van de ‘Complete agressie-aanpak’ te doorlopen en te leren van alle ervaringen, bereik je en onderhoud je een veilige werkomgeving voor medewerkers.

Hulpmiddelen om aan de slag te gaan

Vier pilotorganisaties hebben de ‘Complete agressie-aanpak’ doorlopen. Met de inzichten en ervaringen uit de pilot en input van andere organisaties in jeugdzorg en sociaal werk ontwikkelen we in 2023 hulpmiddelen voor de implementatie van de ‘Complete agressie-aanpak’. Ook kunnen organisaties in sociaal werk en jeugdzorg kennismaken met de complete aanpak tijdens digitale bijeenkomsten die we vanaf september 2023 organiseren. Hou hiervoor onze nieuwsbrieven en sociale media in de gaten.

Handige links