Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Sociaal Werker van 2021 Nanneke Jager: ‘Mijn verhalen zijn vaak een eyeopener voor wie nooit in deze wijken komt’

Nanneke Jager, Marjolein Laponder en Bojoura Hoekstra werden in 2021 verkozen als ambassadeurs voor het vak van sociaal werker. Hoe is het ze vergaan? Wat hebben ze eraan gehad? Samen met hun bestuurders maken ze de balans op. In een drieluik belichten we hun ervaringen. Met in dit artikel: de uiteindelijke winnaar Nanneke Jager, sociaal werker bij WIJ Groningen en Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn, en haar bestuurders Mirjam Kuin en Alice Thijs.

Nanneke Jager

“Toen ik van deze verkiezing hoorde, dacht ik meteen: als nou íémand die titel verdient, dan is het Nanneke”, aldus Alice. “En dat hebben we samen met WIJ Groningen opgepakt.”

Mirjam: “Natuurlijk hebben we een heleboel uitstekende sociaal werkers in dienst, maar vanwege haar staat van dienst en de samenwerking met Jasmijn, was Nanneke voor ons dé kandidaat. Helaas was de uitreiking wegens corona alleen online te volgen, maar we hebben wel met z’n allen op het station gestaan om haar van de trein te halen.”
Nanneke: “In de stromende regen …”

Wat heeft de prijs jullie gebracht?

Nanneke: “Veel méér dan ik had verwacht. Ik werk met mensen die met één been boven de afgrond hangen. Door schulden, trauma’s, huiselijk geweld, een verslaving. Die trekken we er weer bij, maar wat dat de maatschappij oplevert, is lastig in cijfers uit te drukken. Dankzij die prijs kreeg ik een podium om het belang van sociaal werk keer op keer te benadrukken: op tv, in kranten, tijdens gastcolleges en congressen. En dat doe ik altijd aan de hand van concrete levensverhalen. Die verhalen zijn vaak een eyeopener voor mensen die nooit in een wijk als Vinkhuizen komen. Er gaat een wereld voor hen open.”

Wat hebben jullie er als bestuurders aan gehad?

Mirjam: “Nannekes uitverkiezing verhoogt de status van ons werk. In het sociaal domein ligt de focus helaas vooral op de tekorten in jeugdzorg. Sociaal werk kan een deel van dat vraagstuk oplossen, want met stevig kinder- en jongerenwerk kun je veel ellende voorkomen.”

Alice: “Als Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn moesten we jarenlang vechten om subsidie. Pas sinds drie jaar zijn onze activiteiten onderdeel van het reguliere welzijnsaanbod. Deze landelijke prijs helpt ons enorm om te laten zien dat dat geld goed wordt besteed. Dan zie je beleidsmakers denken: de beste sociaal werker van héél Nederland? Dan worden ze ineens nieuwsgierig. Uiteindelijk was de gemeente minstens zo trots op Nannekes uitverkiezing als wij.”

Vertaalt zich dat ook in extra geld?

Nanneke: “Ik hoop het. We draaien nu drie groepen in Vinkhuizen, maar het zouden er ook tien kunnen zijn als we daar genoeg collega’s voor hadden. En je hebt ook echt buurtwerkers nodig. Je moet het vertrouwen van bewoners kunnen winnen, zodat iemand die jou aanklampt over het schooladvies van zijn zoon ook zijn zorgen uit over zijn verkeerde vrienden. Of neem onze interculturele vrouwengroep De Diamant. Zij hebben ieder voor zich meer meegemaakt dan wij bij elkaar. Maar je wilt niet weten wat er allemaal aan hen voorbijgaat. Wij weten alles over corona, Oekraïne, smeltende poolkappen, noem maar op. Zij krijgen daar níéts van mee.”

Alice: “En dat hoeven ze ook niet per se allemaal te horen, maar ze weten óók niet hoe je bij een priklocatie komt, laat staan hoe je daarvoor een afspraak moet maken. Een DigiD? Die heeft bijna niemand. Dat bespreken we dus in de groep, want een DigiD heb je ook nodig voor de ‘Stadjerspas’, de gemeentelijke kortingspas.”

Mirjam: “Zo’n verkiezing helpt heel goed om onze ervaringen in de uitvoering terug te geven aan de beleidsmakers. Het brengt in ieder geval de discussie op gang. Beleid en uitvoering moeten nog veel dichter bij elkaar komen. Pas dan kun je elkaar werkelijk versterken.”

En wat heeft het je gekost?

Nanneke: “Tijd! Ik was net een dag minder gaan werken, maar sinds de verkiezing werk ik anderhalve dag méér. Maar nogmaals: het heeft ontzettend veel opgeleverd. Om te beginnen met de mediatraining. Je leert om je boodschap kernachtig te formuleren. Maar ook dat je je eigenheid moet bewaren, blijf jezelf. En iets heel handigs: hoe je minder relevante vragen op een charmante manier kunt afhandelen ...”

Mirjam: “En je gastcolleges aan de hogeschool zorgden voor interesse van de studenten voor preventie, terwijl ze doorgaans eerder voor de hulpverlening kiezen. Maar buurtwerker is echt een mooi vak. Dat wordt nog eens benadrukt door die prijs.”

Alice: “Dat is ook belangrijk, omdat sommige beleidsmakers veronderstellen dat dit werk wel door vrijwilligers kan worden gedaan. Dat is echt een misvatting. Het vergt juist bijzondere vaardigheden om deze vrouwen te benaderen en hen aan het praten te krijgen.”

Mirjam: “Dat is ook een rode draad in de meerwaarde van sociaal werk. Sociaal werkers gaan eropaf. En de sociaal werker van het jaar al helemaal.”

Handige links