Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

“Je hebt niet overal een dik plan voor nodig, sociaal werkers lossen het vaak op vanuit de praktijk”

Nanneke Jager is de Sociaal Werker van 2021, Ze werkt bij Vrouwencentrum Jasmijn en Stichting WIJ Groningen en brengt dit jaar het vak van sociaal werker extra onder de aandacht. We gingen bij haar langs en vroegen haar wat haar op dit moment bezighoudt.

Nanneke Jager

Eenzaamheid staat, mede dankzij corona, landelijk hoog op de agenda. Zo ook bij jou in Groningen. Het is een van de thema’s waar politiek en beleidsmakers zich over buigen. Hoe kijk jij daar tegenaan?

‘Voor sociaal werk heeft eenzaamheid altijd een hoge prioriteit gehad. Daarom is het zo jammer dat er veel buurt- en jongerencentra zijn wegbezuinigd. Je hebt namelijk wel ontmoetingsplekken nodig en oog voor de verschillende doelgroepen. Want “de bewoners” bestaan niet. Het is niet één groep met dezelfde wensen. Het is goed dat beleidsmakers zich buigen over de thema’s die spelen in de samenleving, en waarin sociaal werkers verschil kunnen maken. Maar daarbij moeten ze vooral horen en zien wat er in de praktijk nodig is. Dat moet de basis en het uitgangspunt zijn van plannen, in plaats van financiële kaders, wetgeving, protocollen en regelgeving. De kennis van sociaal werkers is daarvoor cruciaal.’

Wordt er te veel vanuit gegaan dat sociaal werkers als uitvoerders de beleidsplannen vooral vorm moeten geven?

‘Ik zie een soort tweedeling; er zouden “denkers” zijn en “doeners”. Onder die laatsten worden dan de sociaal werkers geschaard. Dat gaat voorbij aan het feit dat wij ons suf denken over goede oplossingen voor bewoners, over hoe we beleidsplannen zo in kunnen passen dat we kunnen bieden wat mensen in de samenleving nodig hebben. Het is niet zo dat sociaal werkers een activiteitje doen. Wel kan het zo zijn dat onze activiteiten eenvoudig lijken. Het hoeft namelijk niet hoog over en ingewikkeld gemaakt te worden. We moeten activiteiten hebben die zinvol zijn voor bewoners en die bij hen aansluiten. Een voorbeeld over eenzaamheid. Hier in de wijk woont een man die prachtig verhalen kan vertellen, iets wat hij ook heel graag doet. Tegelijk zit hier in het pand Gea’s Weggeefwinkel, daar zie ik drie keer per week een rij staan met mensen die het niet breed hebben. Als je dan “verhalen-avonden” met en voor de wijk zou organiseren, met koffie en iets lekkers, dan bied je mensen een uitje, een mooi verhaal, een podium, ontmoetingen in hun eigen omgeving. Daar heb je geen dik plan over het tegengaan van eenzaamheid voor nodig. Houd het eenvoudig, en maak het laagdrempelig voor bewoners. Maak je het te moeilijk dan komen juist de mensen die het nodig hebben niet.’

Beleidsplannen, regels en kaders zijn en blijven realiteit, ook voor sociaal werkers. Dus…

‘Laat je er niet door ontmoedigen. Zorg dat je plezier houdt in je werk. Het is bijvoorbeeld prettig om een maatje te hebben op de werkvloer. Iemand waar je tegenaan mag klagen, bij uit mag huilen, maar vooral ook blijdschap mee mag delen. We hebben een prachtig vak, en dat wil ik ook uitdragen. Veel jonge mensen kiezen voor een toekomst in de specialistische hulpverlening. Waarom, denk ik dan. Dat betekent lange, zware trajecten waarvan je het resultaat vaak zelf niet eens meemaakt omdat je een schakeltje bent in een keten. Het mooie van sociaal werk is dat je die specialistische hulp voor probeert te zijn, zodat mensen weer zelf hun leven op kunnen pakken. Als sociaal werker zie je sneller resultaat van je werk. Dat is toch mooi.’

Op de hoogte blijven van de Sociaal Werker van het Jaar