Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Agressie

"Sociaal werk? Ik zie het als heldenwerk"

"Sociaal werk wordt nog weleens gezien als softe sector, maar waar mijn medewerkers soms mee te maken hebben is heftig." Dat zegt Tsjerk de Groot, initiatiefnemer van Linc naar Zorg. Deze sociaalwerkorganisatie met zo’n 75 medewerkers zet zich dagelijks met hart en ziel in voor de meest kwetsbare mensen, maar niet zonder risico.

Agressie: hoe ga jij daarmee om? Tsjerk de Groot, initiatiefnemer van Linc naar Zorg

Heb jij veel te maken met agressie?

"Niet in mijn dagelijkse werk, maar zodra ik op de werkvloer kom zie ik dat mijn medewerkers regelmatig met agressie te maken hebben. En soms richt de agressie zich ook op mij: cliënten zien mij dan als de hoogste in de hiërarchie en zijn bijvoorbeeld boos over een bepaalde beslissing vanuit Linc naar Zorg. Dan krijg ik weleens te maken met verbale agressie. Ik vind het heel belangrijk om te zien en voelen wat medewerkers meemaken: daarom kom ik geregeld even langs. Zeker ook voor de wat meer onervaren medewerkers. Zij zijn de hulpverleners van de toekomst en daarom vind ik het zo belangrijk dat zij hun enthousiasme voor het vak houden."

Wat voor agressie komen jouw medewerkers tegen?

"Het is vooral verbale agressie. Maar ook online agressie komt steeds vaker voor. Laatst liet een medewerker mij nog een screenshot zien van een cliënt die schreef: ‘Je bent een matennaaier, je bent de mijne’. Het maakt je natuurlijk kwetsbaar als je altijd bereikbaar wil zijn voor je cliënten, maar we willen tegelijkertijd niet anders. Ook hebben we net een agressie-incident achter de rug waarbij een cliënt met een mes ging zwaaien. Met alle meldingen gaan we heel serieus om."

Wat doen jullie concreet met de meldingen?

"Maandelijks nemen we alle meldingen door met onze medewerkers Kwaliteit en Beleid. We bekijken ze vanuit cliënt- en medewerkersperspectief en bedenken wat er nodig is als er nog een keer zoiets gebeurt. Ik vind het belangrijk dat we ook kritisch naar onszelf blijven kijken. Daarnaast hebben we een nazorgteam voor medewerkers die te maken hebben met agressie-incidenten.

Vanuit Linc naar Zorg is onze belangrijkste taak om echte aandacht te geven aan onze cliënten. Vanuit dat contact ontstaat er vertrouwen en dan ontstaan er mooie dingen. Omdat echte aandacht zo’n kernwaarde binnen onze organisatie is, zijn we vaak bereid extra risico’s te nemen. En één van deze risico’s is agressief gedrag tegen medewerkers."

Heb je hier een voorbeeld van?

"We bieden soms een woonplek aan zeer kwetsbare mensen die vaak al een hele weg hebben afgelegd. Als mensen al vaak zijn afgewezen, vinden wij het onze maatschappelijke taak om juist deze mensen een veilige haven te bieden. Wij bieden hen een woonplek in een open setting, want wij merken dat dat de kwaliteit van leven verhoogt. Maar daar zitten ook risico’s aan. Vaak zijn deze mensen getraumatiseerd door het leven en hebben ze te maken met psychische problemen. Daardoor zijn ze soms onberekenbaar en kunnen ze agressief zijn."

Hoe bereid je je medewerkers voor op agressie?

"We bieden agressieregulatietrainingen en hebben daarvoor eigen deskundigheid in huis. Elk team heeft andere uitdagingen en we kijken per team goed wat er nodig is. En als individuele medewerkers iets nodig hebben, dan bieden wij dat. Het is mijn verantwoordelijk om medewerkers hun werk zo veilig mogelijk te laten doen. Ik heb daarom contact met alle teamleiders, die vaak het eerste aanspreekpunt zijn. Ook HR is hier intensief mee bezig.

Mijn deur staat altijd open voor medewerkers. Sociaal werk wordt nog weleens gezien als softe sector, maar waar mijn medewerkers soms mee te maken hebben is heftig. Ik zie het als heldenwerk."

Benieuwd naar de Complete agressie-aanpak?

In het kort is de Complete agressie-aanpak een doelgerichte aanpak voor jeugdhulp- en sociaalwerkorganisaties die te maken hebben met agressie tegen medewerkers. Samen met iedereen uit de organisatie ga je stap voor stap aan de slag met vier pijlers om veilig en veerkrachtig te werken. 

Meer over de Complete agressie-aanpak