search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Tips om werkdruk tegen te gaan

Voelen je collega's 'druk' in hun werk? En weten ze niet goed wat ze daartegen kunnen doen? Check dan eerst van welke druk ze precies last hebben. Want de ene druk is de andere niet!

Wat bedoelt iemand als hij zegt dat hij het 'druk' heeft? Grofweg kunnen we 3 typen werkdruk onderscheiden (die soms met elkaar overlappen):

 • Tijdsdruk: kan onder andere ontstaan als medewerkers te weinig tijd hebben voor hun taken, ze vaak in hun werk worden gestoord of de planning te strak is.
 • Emotionele druk: kan ontstaan in functies waarin emoties een grote rol spelen, maar ook door bijvoorbeeld pesterijen of intimidatie.
 • Mentale druk: kan ontstaan bij medewerkers die geestelijk zwaar werk doen, bijvoorbeeld omdat ze heel geconcentreerd en oplettend moeten werken.

Tijdsdruk: waar kan het aan liggen en wat kun je eraan doen?

 • Lat ligt te hoog - Wordt de kwaliteit die een medewerker van zichzelf eist, ook geëist door de leiding? Misschien merken zijn collega's de onvolkomenheden die hem storen nauwelijks op. En wellicht kan hij bepaalde dingen op een andere manier doen, zodat ze voldoende kwaliteit hebben maar minder tijd kosten.
 • Te veel werk - Als een medewerker te veel werk moet doen, komt dat doordat hij te veel taken heeft gekregen óf die zelf op zijn bord laadt. Vraag je collega welke taken hij er wel en niet bij kan hebben. Adviseer hem ook om in zijn enthousiasme niet allerlei projecten naar zich toe te trekken, om vervolgens te ontdekken dat hij er te weinig tijd voor heeft.
 • Onvoldoende focus - Als medewerkers veel tijd steken in bijzaken, komt hun eigenlijke werk onder druk te staan. Vraag hen daarom prioriteiten te stellen. Neemt iemand toch extra taken op zich, laat hem die dan eerst afstemmen met zijn leidinggevende. Dan weet die leidinggevende hoe zwaar zijn medewerker belast is en is hij zich daar meer bewust van.

Emotionele druk: waar kan het aan liggen en wat kun je eraan doen?

 • Aangrijpende situaties - In sommige functies komen regelmatig aangrijpende momenten voor. Probeer in dat geval te zorgen voor voldoende emotionele steun en een stabiel team waarin medewerkers respect hebben voor elkaar en hun emoties kunnen tonen. Zorg ook voor voldoende afwisseling tussen belastend werk en voorbereidend, ondersteunend of administratief werk.
 • Slechte dienstverlening - Als klanten van loket naar loket worden gestuurd, lang moeten wachten op een beslissing of steeds dezelfde informatie moeten geven, kunnen ze hun beklag gaan doen en soms zelfs agressief worden. In grote organisaties kun je aan slechte dienstverlening niet altijd iets doen. Maar je kunt het probleem wel aankaarten. Leg vast wat er misgaat en verzamel concrete voorbeelden. Zie je mogelijke oplossingen? Geef die dan meteen aan.
 • Fouten met ernstige gevolgen - Als fouten van medewerkers grote consequenties kunnen hebben, kan dat zware emotionele druk opleveren. Maak de kans op fouten daarom zo klein mogelijk. Maak goede protocollen, zorg dat collega's geconcentreerd kunnen werken en dat er regelmatig controlemomenten zijn. Vraag medewerkers hun zorgen te delen met collega’s die hetzelfde soort werk doen. Maakt iemand toch een ernstige fout? Bied dan goede begeleiding.

Mentale druk: waar kan het aan liggen en wat kun je eraan doen?

Als medewerkers zich vaak diep moeten verdiepen in gecompliceerde zaken, kan dat leiden tot mentale druk. Je kunt een aantal dingen doen om de druk te verminderen:

 • Zorg voor voldoende afwisseling: stimuleer medewerkers om gecompliceerde taken niet allemaal achter elkaar te doen.
 • Zorg voor voldoende pauzemogelijkheden (of kaart dit aan bij de directie). Vraag collega's om zichzelf tussendoor te ontspannen, bijvoorbeeld door even op een rustige plek te gaan zitten en hun ogen te sluiten.
 • Probeer mentaal belastende en simpeler taken evenredig te verdelen. Zorg dat meerdere collega’s in het werk zijn ingevoerd.
 • Vraag collega’s welke aspecten van hun werk ze mentaal belastend vinden. Misschien kunnen jullie die delen van het werk anders aanpakken.
 • Benadruk hoe belangrijk het is dat medewerkers uitgerust op hun werk verschijnen.
 • Creëer een werkomgeving waarin medewerkers zich goed kunnen concentreren.

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling