Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Vitaliteit

Fitte en vitale medewerkers leveren organisaties veel voordelen op

“P&O’ers zijn de aangewezen persoon om het management ervan te overtuigen dat het de organisatie veel oplevert als je de vitaliteit en een gezonde levensstijl van medewerkers stimuleert”, zegt Marjolijn Brouw. Ze weet waar ze het over heeft. Ze is p&o- en preventiemedewerker bij stichting Facet Ridderkerk. “Het levert gemotiveerde medewerkers, betere prestaties en minder verzuim op.” De stichting besteedt aandacht aan het onderwerp onder de noemer ‘Gezonde werkvloer’.

Marjolijn Brouw

Bekijk de 10 tips en tools om de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers te bevorderen.

Tips voor meer vitaliteit

‘Gezonde werkvloer’

Marjolijn: “Bij Facet Ridderkerk hebben we eerst drie onderzoeken uitgevoerd: een preventief medisch onderzoek (PMO), een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Hieruit bleek dat we best een gezond bedrijf zijn. Ons belangrijkste aandachtspunt: meer aandacht geven aan werkstress. Rond diezelfde tijd kreeg een collega, die vanuit zijn functie al ervaring had met het stimuleren van een gezonde levensstijl bij jongeren, de opdracht van de gemeente om bij vijf bedrijven in Ridderkerk een plan op te stellen om de gezondheid en vitaliteit van de medewerkers te bevorderen.

Mijn collega en ik hebben toen besloten eerst binnen onze stichting een pilot te doen en het daarna uit te rollen naar de vijf bedrijven. Zo hebben we een plan van aanpak voor de ‘Gezonde werkvloer’ gemaakt, waarbij we ons lieten inspireren door handige informatie en goede voorbeelden op internet, waaronder de website van JOGG Nederland. Met deze pilot willen we bereiken dat medewerkers zich vitaler voelen, zich meer bewust zijn van een gezonde levensstijl en het leuk vinden om samen met collega’s activiteiten te ondernemen, zoals yoga of een lunchwandeling. Bijkomend voordeel is dat collega’s elkaar op een andere manier leren kennen en dat het de onderlinge binding vergroot.”

Laagdrempelige activiteiten

“We hebben het plan van aanpak uitgewerkt in verschillende activiteiten waaraan medewerkers tussen 2021 en 2024 kunnen meedoen. Die activiteiten hebben te maken met de vier thema’s van de ‘Gezonde Werkvloer’: bewegen en werk, gezonde voeding, ontspanning en stress en fysieke werkvloer. De activiteiten hebben we (deels) zelf bedacht en op internet gevonden. Ook hebben we activiteiten in ons programma opgenomen uit de kalender met maatschappelijke issues. Zo stimuleren we medewerkers op Wereldwaterdag om zoveel mogelijk water te drinken. Of mailen we op Nationale Pannenkoekendag een recept voor een gezonde pannenkoek.

Voor het laten slagen van de pilot is het belangrijk dat de activiteiten makkelijk en leuk zijn om te doen. Draagvlak creëer je namelijk niet door medewerkers te verplichten om met een activiteit mee te doen, maar door ze op een aansprekende en laagdrempelige manier bewust te maken van een gezonde levensstijl. Daarom hebben wij het bijvoorbeeld ook niet over ‘sporten’, maar over ‘bewegen’. Het motiveert medewerkers als ze zien hoe leuk collega’s het vinden om met vitaliteit en gezondheid bezig te zijn of als een collega ze aanmoedigt door bijvoorbeeld een kookworkshop te geven.”

Vitale, gezonde medewerkers hebben meer werkplezier, zijn productiever en minder snel ziek.

Fitcoins sparen

“Waar het om gaat, is dat we medewerkers nieuwe routines leren die ze makkelijk in hun dagelijkse leven kunnen inpassen. Een manier om medewerkers meer te laten bewegen, is bijvoorbeeld de app ‘It’s My Life’. Dit is een stappenteller waarmee medewerkers – als ze lopen, fietsen of op een andere manier bewegen – Fitcoins kunnen sparen. Die Fitcoins kunnen ze in hun woonplaats inwisselen voor bijvoorbeeld groente en fruit, een zwembadkaartje of dieetadvies. Een collega heeft de Fitcoins eerder ingezet om de vitaliteit van ouderen te stimuleren. Met succes: de animo was groot en ouderen deden er met veel plezier aan mee.”

Tips en tools

Marjolijn heeft een aantal tips voor p&o-collega’s bij sociaalwerkorganisaties die ook de gezondheid en vitaliteit van hun medewerkers willen bevorderen. “Zorg er eerst voor dat je goed in beeld hebt hoe vitaal je medewerkers zich voelen en waar behoefte aan is. Doe hiervoor onderzoek. Naast de eerder genoemde onderzoeken - PMO, RI&E, MTO - kun je gebruikmaken van tests als de Test Positieve gezondheid van Sociaal Werk werkt!. Of doe een vitaliteitsscan; er zijn websites en organisaties die deze scan (kosteloos) aanbieden.

Laat je verder inspireren door bestaande (gratis) tools en neem die mee in je plan van aanpak. Op de website van Sociaal Werk werkt! vind je al veel handige hulpmiddelen, zoals een stappenplan gezond eten, een podcast voor ontspanning en het e-book Focus op veerkracht. En last but not least: creëer draagvlak voor je plan van aanpak bij je management en de ondernemingsraad. Focus op wat gezonde en vitale medewerkers de organisatie oplevert: medewerkers hebben meer werkplezier, zijn productiever en zijn minder snel ziek!”

Goed moment

Marjolijn was ook betrokken bij het project Werkplezier en Vitaliteit van het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk, waarvoor ze p&o’ers van diverse sociaalwerkorganisaties interviewde. Ze vroeg naar hun aanpak om vitaliteit en een gezonde levensstijl binnen de eigen organisatie te bevorderen en wat ze daarbij nodig hebben. Rode draad? “Het ontbreekt het management vaak aan tijd en financiële middelen om (voldoende) aandacht aan werkplezier en vitaliteit te besteden.”

Marjolijn benadrukt dat juist nu een goed moment is om aan de gezondheid en fitheid van medewerkers te werken, omdat dit thema vanuit de overheid en de Cao Sociaal Werk wordt gestimuleerd. “Medewerkers kunnen bijvoorbeeld hun loopbaanbudget inzetten voor het volgen van een cursus mindfullness. En organisaties kunnen gebruikmaken van gratis tools, zoals op de website van Sociaal Werk werkt!. Dus investeren in fitte en gezonde medewerkers is helemaal niet zo ingewikkeld en hoeft ook niet veel te kosten!”

Structurele aandacht voor duurzame inzetbaarheid

Sociaal Werk werkt! wil duurzame inzetbaarheid structureel inbedden in organisaties, zodat medewerkers gezond en vitaal tot hun pensioengerechtigde leeftijd kunnen werken. FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en Sociaal Werk Nederland werken samen via Sociaal Werk werkt! aan een aantrekkelijke sector, een gezonde arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden.

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Logo Sociaal Werk werkt!

Meer weten? Neem contact op!