Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Marjolein Laponder

Marjolein Laponder

Incluzio Leiderdorp Stem op Marjolein

Marjolein is generalistisch integraal sociaal werker; een duizendpoot met een gouden randje. Ze draagt bij aan veranderingen en is een verbinder. Ze pakt problemen vraaggericht op en is oplossingsgericht.

Ik heb met bewonerskringen hier in Leiderdorp gezien hoeveel groepsgericht werken oplevert. De insteek daarbij is vraaggericht werken en aansluiten bij bewoners. Bewoners willen iets voor elkaar betekenen en zoeken samen naar oplossingen. Zo versterk je hen op een positieve manier. Ik faciliteer hen daarbij.
Marjolein Laponder

Marjolein is veelzijdig. Janine de Vries, manager Incluzio Leiderdorp: ‘Ik vind het helemaal terecht dat Marjolein genomineerd is. Ze snapt beleid en wetgeving en kan individueel én groepsgericht ondersteunen. Als genomineerde kan ze verhalen vertellen die voorbij gaan aan beleidstaal als “normaliseren” en “collectiveren”.’