Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Agenda Instroom

Roadshow De kracht van de mbo-sociaal werker (Summa College)

14.00 – 17.00 uur
Summa College, Willem de Rijkelaan 3, Eindhoven
Geen

Tijdens de Roadshow op het Summa College in Eindhoven op 21 juni maak je kennis met de kracht van de mbo-stagiair sociaal werk. We kijken naar nut en noodzaak van voldoende goede stageplekken. Die zijn hard nodig want mbo-sociaal werkers zijn de toekomst van sociaal werk. Werkgevers, gemeenten en onderwijs zijn welkom om in gesprek te gaan over hoe we die stageplekken met elkaar kunnen realiseren.

Roadshow bij het Summa College: De kracht van de mbo-sociaal werker

Programma

 • Openingstoespraak
  Angelique Bellemakers, Stadsgezant Gemeente Eindhoven
 • Presentatie werkgeversonderzoek Sociaal Werk werkt!
  René Immers, MBO Raad
 • Succesverhalen 1 De kracht van stagiairs mbo-sociaal werker
  Wendy Boeijen, Jeugdzorg op de juiste plek en Thom Bukkems, Kr8tig
 • Sociaal werk in de praktijk
  M’Hamed Yahia, LEVgroep, genomineerd voor Sociaal Werker 2023
 • Vakmanschap mbo-sociaal werker
  Hugo Boot, onderwijsontwikkelaar
 • Interactieve energizer
 • Debattafel
  Ahmet Almis, Groen Links, Rosa van den Nieuwenhof, PVDA, Remco van Dooren, CDA, Raadsleden Gemeente Eindhoven, LEVgroep, Wendy Boeijen, Pleun Neele, Jong-040
 • Succesverhalen 2 De kracht van stagiairs mbo-sociaal werker
  Studenten en alumni Summa College
 • Wrap up van de Roadshow
 • Borrel

Aanmelden

Meld je aan via een mail aan Michel Frijters - mem.frijters@summacollege.nl - vóór 14 juni 2023.

Meer informatie

De Actieagenda ‘De kracht van de mbo-sociaal werker’ zet zich in voor meer en betere stageplaatsen voor mbo-sociaal werk studenten.