Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Gids voor Beroepsontwikkeling

Wat doet een sociaal werker?

Als sociaal werker zorg je ervoor dat mensen prettig kunnen leven in hun sociale omgeving zoals het gezin en de buurt, en dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Met een goed gesprek of een activiteit richten sociaal werkers zich op buurtgevoel, verbinding met anderen, meedoen, ontstressen en normaliseren. Er zijn heel veel en zeer uiteenlopende functies binnen sociaal werk.

gids - wat doet een sociaal werker

Je brengt daarvoor de hulpvraag of het probleem in kaart en komt met passende oplossingen. Dat doe je niet alleen, maar samen met de mensen die het betreft en hun netwerk, en met andere professionals en vrijwilligers. Zo voorkom je dat beginnende problemen leiden tot een neerwaartse spiraal.

Werken met mensen

Als sociaal werker werk je met en voor heel veel verschillende mensen, bijvoorbeeld mensen met een zwakke financiële positie of (dreigende) schulden, dak- en thuislozen, vluchtelingen, (ex-)gedetineerden, ouders met opvoedingsvragen, kinderen met gedragsproblemen, mensen met psychische problemen en mensen met een beperking of gezondheidsproblemen.

Heel veel functies

Sociaal werker is een verzamelnaam voor verschillende functies zoals jongeren- en ouderenwerker, woon- of activiteitenbegeleider, sociaal-cultureel of maatschappelijk werker, schuldhulpverlener, buurtopbouwwerker en vrijwilligerscoördinator. En er zijn nog veel meer functies die onder sociaal werk vallen. Bekijk hiervoor de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Organisaties waarbij je kunt werken

In sociaal werk zijn zo’n 1550 organisaties actief. Sociaal werkers kom je dan ook tegen bij allerlei organisaties die zich bezighouden met werkgebieden als algemeen sociaal werk, wijkteams, participatie en buurtwerk, kinder- en jongerenwerk, vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning, maatschappelijk werk en schuldhulpverlening, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, opvoedondersteuning, sociaal raadsliedenwerk en ouderenwerk.

Vraagstukken waarmee je maken krijgt

Vraagstukken waar sociaal werkers mee te maken hebben, raken alle onderdelen van het dagelijks leven. Denk hierbij aan sociale ontmoetingen, onderwijs, opvoeding, werk, financiën, gezondheid, wonen, bewegen, zingeving, cultuur en veiligheid.

Simone Duin (voorheen Sociaal Werker van het Jaar):

"Een 20-jarig meisje woont op een studentenkamer en ontvangt studiefinanciering. Maar voor haar onderhoud, mobiele abonnement en studiekosten is zij ook afhankelijk van haar bijbaan. Door corona was deze echter gestopt. Financiële stress boven op een eenzaam bestaan resulteerden bij haar in een mentale verlamming.

Het was zo mooi om te zien dat sociaal werk, met de outreachende aanpak in dit soort situaties, uitkomst kan bieden. Het lukte me om met haar contact te maken. En door te luisteren en in gesprek te blijven haar weer met een positieve mindset in de actiestand te krijgen. Samen kregen we zo ook haar financiën weer op de rails."

Samenwerkingspartners

Sociaal werkers werken samen met hun cliënten en hun sociale omgeving aan de ene kant, en met professionals van verschillende organisaties aan de andere kant. Denk bijvoorbeeld aan: de gemeente, woningcorporaties, gespecialiseerde jeugdzorg, huisarts, GGD, zorginstellingen, geestelijke gezondheidszorg, politie en onderwijs.