Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Gids voor Beroepsontwikkeling

Hoe ziet de arbeidsmarkt eruit?

De komende tien jaar gaat de vraag naar sociaal werkers toenemen. De verwachting is dat we van rond de 60.000 naar 67.500 arbeidsplaatsen gaan en er een tekort ontstaat aan zo’n 7.500 sociaal werkers. Hoe zal het sociaal domein zich ondertussen ontwikkelen? Naar wat voor sociaal werkers is er vraag? En wat betekent dit voor je ontwikkelmogelijkheden?

gids - perspectief op de arbeidsmarkt

Bekijk voor de arbeidsmarktprognoses tot en met 2033 het artikel 'Vijf redenen om het tekort aan sociaal werkers aan te pakken' via de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'..

Sociale vraagstukken omvangrijker en complexer

Een meerderheid van de sociaalwerkorganisaties die meededen aan onze meting van maart 2023, verwacht in 2023 een grotere omvang en complexiteit van sociale vraagstukken, Hoewel meer dan de helft van de deelnemers verwacht in 2023 meer menskracht nodig te hebben, nemen volgens het merendeel de financiële middelen het komend jaar niet toe. Dit is mogelijk een knelpunt voor sociaalwerkorganisaties.  

Wat betekent dit voor de competenties van sociaal werkers?

Door de groeiende uitdaging van grotere en complexere sociale vraagstukken, veranderen ook de competenties die je nodig hebt voor je werk. Sociaalwerkorganisaties geven aan dat medewerkers de komende tijd vooral nodig hebben:

  • Omgaan met complexe, grotere en meervoudige problematiek 
  • Zelfstandig/zelfsturend werken 
  • Flexibiliteit 
  • Motiveren/coachen van cliënten
  • Innovatief samenwerken (allebei 37 procent).

Wil je meer lezen over de verwachtingen van sociaalwerkorganisaties, klik dan op de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Ontwikkelmogelijkheden

Binnen de branche zijn er allerlei mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen. Dit komt door de vele functies die sociaal werkers vervullen, van budgetcoach, generalist, jongerenwerker, beheerder buurthuis tot maatschappelijk werker. Ook kun je doorgroeien naar bijvoorbeeld een leidinggevende functie of je ervaring overbrengen aan studenten Social Work. Klik voor meer informatie hierover op 'Hoe kan ik mijn loopbaan vormgeven?' onder 'Verder lezen over het onderwerp'.