Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Gids voor Beroepsontwikkeling

Hoe financier ik mijn doorontwikkeling?

Er zijn verschillende manieren waarop je je doorontwikkeling kunt financieren. Zo bieden de Cao Sociaal Werk en het UWV financieringsmogelijkheden als het Loopbaanbudget en het Individuele Keuzebudget/

gids - hoe financier ik mijn doorontwikkeling

Loopbaanbudget

Als je onder de Cao Sociaal Werk valt, heb je recht op een Loopbaanbudget (LBB). Dat is een extra budget waarmee je in je eigen duurzame inzetbaarheid kunt investeren. Bijvoorbeeld door te investeren in loopbaanontwikkeling of persoonlijke ontwikkeling. Over waar je recht op hebt, hoe het LBB is opgebouwd en over welke vragen je na kunt denken, lees je meer via de link Loopbaanbudget onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Individueel Keuzebudget

Val je onder de Cao Sociaal Werk, dan heb je ook recht op een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB is een maandelijks opgebouwd budget (in geld) en is bedoeld om een optimale balans te creëren tussen je werk en je persoonlijke situatie. Je mag zelf kiezen hoe je het inzet. Dat kan dus ook zijn voor een training of opleiding of een andere manier waarop jij je wilt doorontwikkelen. Over hoe je IKB is opgebouwd, op welk bedrag je recht hebt en hoe je dat regelt, lees je meer via de link Individueel Keuzebudget onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Leven lang ontwikkelen: regelingen en subsidies

Voor het volgen van scholing of andere vormen van leren, bestaan er verschillende regelingen. Op de website van de SER vind je een mooi overzicht voor werkgevers, overheidsmedewerkers en particulieren. Klik hiervoor op Leven lang ontwikkelen onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Hoe werkt Nederland?

Informatie en tips van de rijksoverheid over blijvend leren en ontwikkelen. 

Leeroverzicht

Het leeroverzicht is voor medewerkers die meer kennis over hun vak of beroep willen. Of mensen die werk zoeken en een opleiding willen doen. Op de website leeroverzicht.nl staat informatie over opleidingen en hoe ze die kunnen betalen. Ook kunnen ze zoeken naar een loopbaanadviseur in de buurt. De website ‘Leeroverzicht’ is onafhankelijk en een initiatief van de rijksoverheid, vakbonden en werkgevers- en opleidersorganisaties. De website is bedoeld om mensen te ondersteunen om zich een leven lang te blijven ontwikkelen. Bekijk de website via de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Je werkgever

Soms biedt je werkgever aanvullende mogelijkheden voor je verdere ontwikkeling, bijvoorbeeld in de vorm van meelopen met andere teams, mentorschap of een bijdrage aan een opleiding of training. Het loont de moeite om ernaar te informeren.