Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Gids voor Beroepsontwikkeling

Hoe financier ik mijn doorontwikkeling?

Er zijn verschillende manieren waarop je je doorontwikkeling kunt financieren. Zo bieden de Cao Sociaal Werk en het UWV financieringsmogelijkheden als het Loopbaanbudget, het Individuele Keuzebudget en het STAP-budget.

gids - hoe financier ik mijn doorontwikkeling

Loopbaanbudget

Als je onder de Cao Sociaal Werk valt, heb je recht op een Loopbaanbudget (LBB). Dat is een extra budget waarmee je in je eigen duurzame inzetbaarheid kunt investeren. Bijvoorbeeld door te investeren in loopbaanontwikkeling of persoonlijke ontwikkeling. Over waar je recht op hebt, hoe het LBB is opgebouwd en over welke vragen je na kunt denken, lees je meer via de link Loopbaanbudget onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Individueel Keuzebudget

Val je onder de Cao Sociaal Werk, dan heb je ook recht op een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB is een maandelijks opgebouwd budget (in geld) en is bedoeld om een optimale balans te creëren tussen je werk en je persoonlijke situatie. Je mag zelf kiezen hoe je het inzet. Dat kan dus ook zijn voor een training of opleiding of een andere manier waarop jij je wilt doorontwikkelen. Over hoe je IKB is opgebouwd, op welk bedrag je recht hebt en hoe je dat regelt, lees je meer via de link Individueel Keuzebudget onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

STAP-budget

Het STAP-budget is er voor iedereen die een OCW-erkende scholing wil volgen, of een onderdeel daarvan. Handig voor wie zich verder wil ontwikkelen.

Op 18 september 2023 gaat er weer een tijdvak open voor het aanvragen van het STAP-budget.

Er is een totaalbedrag van 10 miljoen beschikbaar. De start van de opleiding moet liggen tussen vier weken na de aanvraagdatum en (voor dit tijdvak) 18 december 2023.

In 2023 zal er nog één aanvraagtijdvak zijn. Dat start op 15 november 2023. Ook in dat tijdvak wordt maximaal 10 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Meer informatie op STAP-budget.nl

Leven lang ontwikkelen: regelingen en subsidies

Voor het volgen van scholing of andere vormen van leren, bestaan er verschillende regelingen. Op de website van de SER vind je een mooi overzicht voor werkgevers, overheidsmedewerkers en particulieren. Klik hiervoor op Leven lang ontwikkelen onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Hoe werkt Nederland?

Informatie en tips van de rijksoverheid over blijvend leren en ontwikkelen. 

Leeroverzicht

Het leeroverzicht is voor medewerkers die meer kennis over hun vak of beroep willen. Of mensen die werk zoeken en een opleiding willen doen. Op de website leeroverzicht.nl staat informatie over opleidingen en hoe ze die kunnen betalen. Ook kunnen ze zoeken naar een loopbaanadviseur in de buurt. De website ‘Leeroverzicht’ is onafhankelijk en een initiatief van de rijksoverheid, vakbonden en werkgevers- en opleidersorganisaties. De website is bedoeld om mensen te ondersteunen om zich een leven lang te blijven ontwikkelen. Bekijk de website via de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Subsidie EVC-procedure jeugd- en gezinsprofessional

De EVC-subsidie is bedoeld voor de jeugd- en gezinsprofessional die bij invoering van de registratie niet op minimaal hbo-niveau opgeleid zijn, maar wél werken op dit niveau. We leggen graag uit hoe deze procedure in elkaar zit.

Subsidie EVC-traject sociaal werker

Heb je een EVC-traject mbo- of hbo-sociaal werker gedaan in de periode 1 juni 2022 en afgerond- of rond je het traject af vóór 29 februari 2024? Dan kan je EVC-aanbieder subsidie aanvragen, van 1 november 2023 t/m 29 februari 2024.

Let op: deze subsidie moet door de (erkende) EVC-aanbieder aangevraagd worden en kan alleen ingezet worden voor deelnemers die het EVC-traject zelf betalen of betaald hebben. Bovendien is het maximale subsidiebedrag voor elke aanbieder zeer beperkt. Als jij in aanmerking komt, laat de EVC-aanbieder dat weten.

Zie Staatscourant 2023, 27816.

Je werkgever

Soms biedt je werkgever aanvullende mogelijkheden voor je verdere ontwikkeling, bijvoorbeeld in de vorm van meelopen met andere teams, mentorschap of een bijdrage aan een opleiding of training. Het loont de moeite om ernaar te informeren.