Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Gids voor Beroepsontwikkeling

Hoe is het om sociaal werker te zijn?

Sociaal werk is een prachtig vak. Veel sociaal werkers geven aan dat vooral het contact met mensen en hen ondersteunen in hun ontwikkeling veel voldoening geeft. Sociaal werkers met verschillende functies vertellen hier wat het werk ze brengt en wat soms de mindere kanten kunnen zijn.

gids - hoe is het om sociaal werker te zijn

"Het is mijn ambitie om kloven te overbruggen. Niet alleen die tussen de systeemwereld en de leefwereld, maar ook die tussen de verschillende leefwerelden. We hebben een prachtig vak!"

Redouan el Khayari, jongerenwerker/sociaal werker bij Wijkz, docent/onderzoeker bij de Haagse Hogeschool en Sociaal Werker van het Jaar 2022

"De grootste voldoening zit in de groei die ik met kinderen kan bereiken."

Auke, schoolmaatschappelijk werk

"Ik vind het mooi als iemand een stapje vooruit zet en bijvoorbeeld een kamer vindt, wil werken aan agressie of financiële problemen op wil lossen. In dit werk kun je dagelijks het verschil maken."

Cuneyt, begeleider bij de dak- en thuislozenopvang

"Ik vind het fijn om jongeren stabiliteit en rust te geven, zodat ze weer vertrouwen krijgen in de maatschappij en medemens. Aan het eind van elke dag heb ik een voldaan gevoel omdat ik echt iets heb betekend."

Annemiek, sociaal werker/ambulant begeleider

"Ik vond het ontzettend leuk om met die vrouwen te werken. We begonnen met zestien vrouwen met zeven verschillende achtergronden. De diversiteit vond ik heel interessant. Van de groep zelf, maar ik had ook heel diverse werkzaamheden. Maatschappelijk werk in de breedste zin van het woord. Daar werd ik ook heel blij van."

Uit: Passie voor het vak – een groot hart voor de doelgroep

"Als docent was ik gewend om volgens een rooster te werken. In deze baan ligt mijn agenda helemaal open. Mijn werkweek is daardoor heel afwisselend."

Gerlinde, buurtwerker sport

"Je hebt natuurlijk een aantal vormen van agressie waar je mee leert dealen door de jaren heen, en veel agressie is gericht tegen instanties en komt echt voort uit machteloosheid. Als je dat gesprek goed kan voeren, is dat op het moment zelf spannend maar achteraf wel heel erg leuk."

Uit: Passie voor het vak – een groot hart voor de doelgroep

"Al van jongs af aan vond ik het leuk vrijwilligerswerk bij een sportvereniging te doen. Ik vond het heerlijk om dingen te organiseren, op te zetten, en met mensen samen te werken. Als wijkcoach doe je eigenlijk niet anders."

Joyce, wijkcoach