Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Gids voor Beroepsontwikkeling

Wat verdient een sociaal werker?

Wil je weten welk salaris past bij jouw functie? Het antwoord vind je in de Cao Sociaal Werk. Maar er is meer. De cao biedt namelijk veel mogelijkheden om je eigen keuzes te maken, passend bij je levensfase, ontwikkeling, privésituatie en toekomstperspectief.

gids - wat verdient een sociaal werker

Hoeveel ga ik verdienen?

De loonschalen in sociaal werk zijn vastgelegd in de Cao Sociaal Werk 2021-2023. De genoemde salarissen horen bij een voltijd werkweek van 36 uur. Bekijk de salarisschalen via de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Werkurenberekenaar

Overweeg je om meer te gaan werken, maar ben je bang dat je je toeslagen verliest? Of wil je juist minder gaan werken, maar weet je niet wat je dan uiteindelijk overhoudt? Gebruik dan de werkurenberekenaar van het Nibud die je vindt onder 'Verder lezen over dit onderwerp'. Let op: de rekentool gaat uit van een vol jaar in dienst.

Wat kan ik met het Individueel Keuzebudget?

Je Individueel Keuzebudget (IKB) wordt onder meer gevuld met je 8 procent vakantietoeslag, je 8,3 procent eindejaarsuitkering en 26 extra verlofuren uitgedrukt in geld. Opgeteld kom je op ongeveer 20 procent van je salaris dat je binnen een jaar kunt inzetten als extra geld, als extra verlof of een combinatie daarvan.

Met de rekenhulp van de Cao Sociaal Werk krijg je inzicht in de hoogte van je IKB. Je ziet ook wat er gebeurt als je extra verlofuren koopt of een ander uitbetalingsmomenten wilt. Ga naar de rekenhulp via de link onder 'Verder lezen over dit onderwerp'.

Hoe zit het met het Loopbaanbudget?

Wil je werken aan je persoonlijke ontwikkeling, beter worden in je vak of zorgen dat je plezier houdt in je werk? Daarvoor kun je het Loopbaanbudget (LBB) gebruiken. Je LBB is 1,5 procent van je maandsalaris. In een periode van vijf  jaar kun je hier gebruik van maken voor coaching, training of een opleiding. Klik op de link onder 'Verder lezen over dit onderwerp' voor meer informatie en tools.

Hoe werkt het met pensioen?

Sociaal werkers bouwen pensioen op bij het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW). Werkgevers en werknemers betalen beiden evenveel aan de pensioenpremie. Hoeveel die premie is, bepaalt het PFZW. Je krijgt je pensioen uitgekeerd vanaf het moment dat je ook AOW krijgt. Klik voor meer informatie op de link onder 'Verder lezen over dit onderwerp'.

Wat kan ik met de Cao Sociaal Werk?

De Cao Sociaal Werk zet sterk in op eigen regie, keuzevrijheid en duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van sociaal werkers. Er zijn dan ook veel mogelijkheden om keuzes te maken die passen bij je levensfase, ontwikkeling, privésituatie en toekomstperspectief. Denk aan het kopen van extra verlofdagen of het laten uitkeren van je Individueel Keuzebudget op het moment dat het jou het beste uitkomt. Tijdens het periodieke (jaar)gesprek met je leidinggevende kun je daar afspraken over maken.

In de app ‘Cao Sociaal Werk’ vind je de cao en het functieboek. De app kun je downloaden in de App Store en Play Store.