Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

6.4 Salarisschalen

A.  Hierachter volgen 3 salaristabellen: tot en met augustus 2019, van september 2019 tot en met juni 2020 en vanaf juli 2020.

Per tabel zijn de salarisschalen zijn horizontaal weergegeven en corresponderen met de schalen in de functiematrix van Bijlage 1.

Per tabel zijn de periodieknummers verticaal weergegeven en daarvoor geldt:

  • de nummers Start tot en met 13 corresponderen met de bepalingen over inschaling, zoals weergeven in artikel 6.3 en 6.5.
  • op de uitloopperiodieknummers en U1 en U2 zijn de bepalingen van artikel 6.5 lid D van toepassing.
  • op de garantienummers a tot en met e zijn de bepalingen van artikel 6.5 lid E en Bijlage 3 van toepassing.

De salarisbedragen zijn brutobedragen en zijn van toepassing bij een voltijd dienstverband van 36 uur per week.

B.  Salaristabellen tot en met 31 augustus 2019, van 1 september 2019 tot en met 30 juni 2020 en vanaf 1 juli 2020.

Salarisschalen 1
Salarisschalen 2
Salarisschalen 3
Salarisschalen 4
Salarisschalen 5
Salarisschalen 6