search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar
« Terug
19 mei 2020

Coronavirus: afspraken en regelingen

Hoe kunnen werkgevers en werknemers in sociaal werk omgaan met de gevolgen van het coronavirus COVID-19? Een overzicht van regelingen, afspraken en het noodpakket economische maatregelen die van belang zijn voor sociaal werk.

Het coronavirus heeft voor heel veel organisaties en werknemers in sociaal werk consequenties, in hun dienstverlening en in hun werkwijze. Het platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk en de cao-tafel Sociaal Werk zetten voor werkgevers en werknemers de belangrijkste informatie op een rij en verwijzen hiervoor vooral naar diegenen die vanuit expertise hierin informatie kunnen geven.

Op Sociaal Werk werkt! vind je een pagina over werken in tijden van corona met informatie, tools en links. 

Overheidsmaatregelen die gelden voor heel Nederland

 
 • Hier vind je alle overheidsmaatregelen. Of bekijk de factsheet met een overzicht van de huidige maatregelen.
 • Op maandag 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is. De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en zal ook per 8 juni weer open gaan. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract. 
 • De dagopvang 0- 4 jaar, gastouderopvang 0 -12 jaar en peuterspeelzalen zijn sinds 11 mei regulier open, basisscholen gedeeltelijk. Kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan, doen dat op de dagen dat ze ook naar school gaan. Medewerkers in kinderopvang hebben dezelfde testmogelijkheden als personeel in de zorg. Bekijk het protocol voor de opstart van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang en de factsheet met afspraken voor het testen van medewerkers.
 • Sociaal werkers kunnen tot 8 juni gebruikmaken van de noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Sociaal werk staat op de lijst van vitale beroepen, onder de noemer 'Zorg, Jeugdhulp en (Maatschappelijke) Ondersteuning'. Deze opvang is zonder extra kosten. 
  Van 8 juni tot 1 juli is noodopvang alleen nog in de avond, nacht en weekend beschikbaar voor leerlingen van ouders die werken in de gezondheidszorg.
 • Bekijk ook de veelgestelde vragen van de Rijksverheid.

Volg de updates over het coronavirus

Werkgevers

 • Sociaal Werk Nederland geeft informatie aan organisaties en werkgevers. Lees de actuele updates. Met een vaak verschijnende nieuwsbrief en voor leden is platform om kennis en ervaring uit te wisselen. Bekijk ook de handreiking sociaal werk op 1,5  meter in locaties en gebouwen.
 • Specifiek voor de maatschappelijke en vrouwenopvang is er meer informatie via Valente (voorheen Federatie Opvang).
 • Protocol van sociale partners, Boink en het ministerie van SZW voor het opstarten van peuterspeelzalen en kinderopvang op 11 mei. Voorbeelden van opstartplannen en meer informatie bij Sociaal Werk Nederland.
 • Op de website van de Rijksoverheid vind je veelgestelde vragen voor werkgevers  met vooral een praktische insteek.
 • Overzicht en veelgestelde vragen over de sociaal-economische maatregelen van het kabinet.
 • Actuele informatie van het UWV, ook over de TNOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud).
 • Informatie en afspraken gemeenten en Rijk over o.a. continuïteit financiering jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning, opvang kwetsbare kinderen, maatschappelijke opvang. Bekijk hier de uitgewerkte afspraken over continuïteit financiering. De afspraken zijn verlengd tot 1 juli.
 • Tijdelijke betalingsregeling van pensioenfonds PFZW voor de inning van premies. Lees de mogelijkheden die PFZW biedt.

Werknemers

Overige informatie

Let op: de medewerkers van het cao-secretariaat en het bureau van FCB kunnen geen vragen met betrekking tot het coronavirus beantwoorden en zullen alleen verwijzen naar dit bericht en de betreffende websites.

Toon footer logos's

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling