search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar
« Terug
6 juli 2020

Coronavirus: afspraken en regelingen

Hoe kunnen werkgevers en werknemers in sociaal werk omgaan met de gevolgen van het coronavirus COVID-19? Een overzicht van regelingen, afspraken en het noodpakket economische maatregelen die van belang zijn voor sociaal werk.

Het coronavirus heeft voor heel veel organisaties en werknemers in sociaal werk consequenties, in hun dienstverlening en in hun werkwijze. Het platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk en de cao-tafel Sociaal Werk zetten voor werkgevers en werknemers de belangrijkste informatie op een rij en verwijzen hiervoor vooral naar diegenen die vanuit expertise hierin informatie kunnen geven.

Op Sociaal Werk werkt! vind je een pagina over werken in tijden van corona met informatie, tools en links. 

Overheidsmaatregelen die gelden voor heel Nederland

Volg de updates over het coronavirus

Werkgevers

 • Sociaal Werk Nederland geeft informatie aan organisaties en werkgevers. Lees de actuele updates. Met een vaak verschijnende nieuwsbrief en voor leden is platform om kennis en ervaring uit te wisselen. Bekijk ook de handreiking sociaal werk op 1,5  meter in locaties en gebouwen.
 • Specifiek voor de maatschappelijke en vrouwenopvang is er meer informatie via Valente (voorheen Federatie Opvang).
 • Protocol van sociale partners, Boink en het ministerie van SZW voor het opstarten van peuterspeelzalen en kinderopvang. Voorbeelden van opstartplannen en meer informatie bij Sociaal Werk Nederland.
 • Op de website van de Rijksoverheid vind je veelgestelde vragen voor werkgevers  met vooral een praktische insteek.
 • Overzicht en veelgestelde vragen over de sociaal-economische maatregelen van het kabinet.
 • Actuele informatie van het UWV, ook over de TNOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud). Tweede aanvraagronde vanaf 6 juli.
 • Vanaf half juli beschikbaar voor aanbieders van wmo-zorg: SET COVID-19-subsidie voor inzet van digitale zorg. 50.000 euro per aanvraag.
 • Veel buurt- en dorpshuizen kunnen alsnog een beroep doen op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren. Hun SBI-codes zijn toegevoegd aan de regeling. Aanvragen kan tot 26 juni. Lees het bericht bij Sociaal Werk Nederland. 
 • Informatie en afspraken gemeenten en Rijk over continuïteit financiering maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. De afspraken golden tot 1 juli.
 • De meerkosten voor corona die wmo- en jeugdorganisaties moeten maken worden vergoed tot het eind van het jaar. Lees het bericht over verlening van de vergoedingsregeling meerkosten bij VNG.
 • Tijdelijke betalingsregeling van pensioenfonds PFZW voor de inning van premies. Lees de mogelijkheden die PFZW biedt.
 • Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en vakcentrales FNV en CNV maakten een Handreiking COVID-19 voor werkgevers en werknemers.

Werknemers

Overige informatie

Let op: de medewerkers van het cao-secretariaat en het bureau van FCB kunnen geen vragen met betrekking tot het coronavirus beantwoorden en zullen alleen verwijzen naar dit bericht en de betreffende websites.

Toon footer logos's

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling