Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Gevolgen corona voor sociaal werk

Door corona neemt de sociale problematiek in Nederland toe, tegelijkertijd raken vrijwilligers en mantelzorgers overbelast. Het belang van sociaal werk is onomstreden, maar de financiering van de branche is onzeker.

Werkende man achter laptop

Vanuit de huidige situatie en die mogelijke reacties is een inventarisatie gedaan naar de effecten op de arbeidsmarkt van sociaal werk. Voor de langere termijn is de hogere werkdruk een risico voor uitval op termijn. Daarnaast ligt er de uitdaging om in een situatie van financiële onzekerheid toch te blijven ontwikkelen, waarbij het gaat om andere manieren van werken, maar ook om de ontwikkeling van competenties die daarbij nodig zijn.

De samenvatting van deze verkenning vind je hieronder. 

Een recente quickscan in de sector levert op dat organisaties de problematiek en omvang van het werk zien groeien maar niet verwachten dat gemeenten hiervoor voldoende financiering kunnen leveren. De arbeidsmarktvraagstukken nemen daardoor extra toe.

Handige links