Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

MDIEU: extra impuls voor duurzame inzetbaarheid in sociaal werk

12 apr 2022

Sociaal Werk werkt! heeft een aanvraag ingediend voor MDIEU, de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden. Met als doel: werkgevers en medewerkers in de sector helpen gezond, vitaal en gemotiveerd aan het werk te blijven tot aan de pensioenleeftijd.

mdieu vitaal werken

Bundeling van acties voor behoud van medewerkers

Werkgevers en vakbonden in het sociaal werk investeren al volop in duurzame inzetbaarheid in combinatie met optimale keuzevrijheid. Dit gebeurt vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap, via de cao en vanuit het belang dat medewerkers op een goede manier in staat moeten zijn tot de pensioenleeftijd te kunnen werken. Hoe zorgen we dat medewerkers gezond en vitaal blijven en goed in hun vel (blijven) zitten? De MDIEU-subsidieaanvraag bundelt tal van acties en initiatieven op het gebied van behoud van medewerkers voor het vak en in de brede sector.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid werkgevers en medewerkers

In de aanvraag staat de gedachte centraal dat duurzame inzetbaarheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van werkgevers en medewerkers. Het verder faciliteren van het goede gesprek tussen werknemer en werkgever is daarom heel belangrijk. Dat betreft thema’s als ontwikkeling, mobiliteit, werkdruk, positieve gezondheid en alle mogelijkheden die de cao biedt. Uit de sectoranalyse komt de hoge werkdruk voor de sector als een belangrijk knelpunt naar voren.

Bevorderen van het ‘goede gesprek’

Dat werkgever en medewerker samen tot een oplossing komen die past bij de medewerker, is gedachtegoed dat al volop leeft in het sociaal werk, dat met de activiteiten vanuit MDIEU lokaal, regionaal en sectoraal verder versterkt zal worden. Sociale partners willen de MDIEU-gelden inzetten om dat ‘goede gesprek’ te bevorderen, onder andere via kennis- en bewustwordingssessies, trainingen en tools.

Wat als iemand door het werk niet meer gezond het pensioen kan halen?

Een deel van de aanvraag is ook gericht op inzet als iemand door het werk niet meer gezond het pensioen kan halen. De cao geeft hiervoor het afwegingkader als basis voor het gesprek tussen werkgever en werknemer. De focus daarin ligt op duurzame inzetbaarheid, met bijbehorende afspraken over bijvoorbeeld aanpassingen als: minder werken, aanpassing werktijden, werkzaamheden, functie of deelname in een generatieregeling. Daardoor kan er parallel geïnvesteerd worden in instroom en begeleiding van nieuwe, jonge medewerkers. Vervroegd uittreden is hierin de allerlaatste mogelijkheid. In de MDIEU-aanvraag is een beperkte omvang opgenomen voor eerder uittreden.

Structurele aandacht voor duurzame inzetbaarheid via MDIEU

Voor Sociaal Werk werkt! is duurzame inzetbaarheid cruciaal vanuit de gedachte dat medewerkers gezond en vitaal kunnen werken tot hun pensioengerechtigde leeftijd. FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en Sociaal Werk Nederland werken samen via Sociaal Werk werkt! aan een aantrekkelijke sector, een gezonde arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden.

Meer weten? Neem contact op!

Logo Sociaal Werk werkt!

Meer weten? Neem contact op!