Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Training ethiek voor sociaal werk volgen?

Als sociaal werker of leidinggevende kom je soms voor lastige morele keuzes te staan. Wat is goed om te doen? Welke handvatten heb je, zodat je de juiste beslissing neemt? Hoe herken je ethische dilemma’s en hoe maak je hier, samen met je team, goede afspraken over?

Samenwerking

Een online training ethiek voor sociaal werk volgen?

Heb je interesse in een training ethiek voor sociaal werk? Hieronder staat een overzicht van verschillende trainingen, workshops en webinars voor medewerkers, teams en leidinggevenden. Alle trainingen en workshops worden online aangeboden.

Online trainingen voor medewerkers

Teamtraining: wat is het goede om te doen?
Een online training waarin je dilemma’s leert herkennen, een ethisch theoretisch kader ontwikkelt en ziet hoe ethische gespreksvoering je verder helpt. Door Marita van Rijs.

Ethiek in sociaal werk
Een online training die start bij het begin van de ethiek: de filosofische basis. Je leert over beroepscode, ethische competenties en methoden voor reflectie. Door Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW).

Moreel jammen
Je leert bewuster te handelen op basis van jouw persoonlijke ethische kompas. En je leert ethische vragen te behandelen aan de hand van een praktische methode. Door Jeugdhulp Friesland.

Waardevol werk
Je leert waarden in je werk te herkennen. De training begint met een situatie die raakt. Daarna onderzoek je samen welke waarden in het geding zijn. Tot slot leer je om - vrij van emoties - te handelen vanuit de waarden waar je voor staat. Door Ont-moeting.

Trainingen over moreel beraad

Moreel beraad: verantwoorde beslissingen nemen als team
Jij en je team leren in deze online-training hoe jullie een zorgvuldige beslissing kunnen nemen, met een duidelijk stappenplan, die jullie kunnen verantwoorden. Door Marita van Rijs.

Gesprekleider moreel beraad
In deze training werk je onder meer aan ethische sensitiviteit. Je leert vaardigheden om een ethische dimensie recht te doen en je versterkt je eigen ethische vaardigheden. Voor deze training moet je de training ‘Werken met professionele standaard’ hebben gevolgd. Deze training is voor medewerkers en leidinggevenden. Door Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW).

Trainingen over professionele standaard

Werken met professionele standaard - Werken met beroepsethische dilemma’s
Tijdens deze training van drie uur leer je hoe je werkt met de professionele standaard: van richtlijnen tot de beroepscode. Door Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Ook online beschikbaar.

Beroepsethiek voor sociaal werkers
In deze training verdiep je je in de beroepscode, verschillende beroepsethische perspectieven en oefen je met moreel beraad. Er is ruimte voor reflectie op je eigen persoonlijke kwaliteiten en valkuilen als het gaat om ethische dilemma’s in je werk. Door King Nascholing.

Beroepscode en ethiek
Je leert meer over de beroepscode en hoe je volgens de code werkt. Maar ook hoe je beroepsethisch reflecteert, hoe je je inleeft in ethische kwesties, plus hoe je een moreel beraad voert. Door Jeugdhulp Friesland.

Overzicht trainingen ethiek voor leidinggevenden

Leidinggeven aan ethisch bewustzijn. Hoe doe je dat?
In deze training leer je als leidinggevende hoe je een werkklimaat kunt stimuleren waarin mensen reflecteren, keuzes verantwoorden en integer met elkaar omgaan. Door Marita van Rijs.

Moreel beraad begeleiden
In deze training leer je als leidinggevende hoe je zelf een moreel beraad kunnen begeleiden. Je leert over de belangrijkste ethische stromingen en oefent diverse vaardigheden. Ook geschikt voor medewerkers. Door Marita van Rijs.

Ethiek in sociaal werk
Deze training start bij het begin van de ethiek: de filosofische basis. Het geeft je een fundament om meer te leren over beroepscode, ethische competenties en methoden voor reflectie. Voor leidinggevenden en medewerkers. Door Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW).

Moreel beraad: leren, organiseren en implementeren
Een training op maat voor jou en je collega’s. Een moreel beraad helpt om dilemma’s goed in kaart te brengen, samenwerking in je team of in de keten te verstevigen, of om te reflecteren op je eigen professionaliteit en dat van je team. Hoe werkt dit nu in de praktijk? Een getrainde gespreksleider kan het beraad begeleiden. Voor leidinggevenden en medewerkers. Door Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW).

Ethiek op de agenda

Wil je ervoor zorgen dat ethiek bij jou in de organisatie op de agenda blijft? Kijk dan eens naar de activiteiten hieronder. Het is mogelijk dat een aantal activiteiten niet beschikbaar is in verband met de Covid-19 maatregelen.

Lunchvoorstelling Broodje Ethiek
Een acteur speelt tijdens de pauze enkele ethische situaties na. Een luchtige manier om samen met je collega’s over ethiek te praten en na te denken.

WaardenEstafette
In een periode van twee tot vier weken staat een specifieke waarde centraal. Vanuit die waarde kijken jij en je collega’s naar de praktijk – van cliënten, team tot samenwerkingspartners – en registreer je welke vragen en nieuwe kijk dit oplevert. Door Ont-moeting.

Open intervisiegroep voor sociaal werkers
Samen met andere mensen uit het sociaal werk kom je zes keer per jaar in Utrecht bij elkaar. Onder begeleiding van een ervaren intervisor reflecteer je op dilemma’s in je werk, als onderdeel van het professioneel handelen. Door Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW).

Begeleid moreel beraad
In twee uur tijd onderzoek je je dagelijks werk op ethische dilemma’s. Welke normen en waarden geven bij jou de doorslag? Moreel beraad met een gespreksleider draagt bij aan het gezamenlijk ontwikkelen van een ethische basis van je werk, visievorming en professionalisering. Door Ont-moeting.

Trainingen voor medewerkers

Trainingen over moreel beraad

Trainingen over professionele standaard

Trainingen voor leidinggevenden

Ethiek op de agenda