search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Actuele cao

Op deze webpagina vind je informatie over de actuele cao Sociaal Werk 2019–2021.

Cao Sociaal Werk 2019-2021

De huidige cao Sociaal Werk loopt van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2021. In juni van 2019 hebben Sociaal Werk Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn het onderhandelaarsakkoord gesloten. Nadat de leden van de partijen in juli 2019 hebben ingestemd met het bereikte resultaat, is het akkoord op 9 september 2019 ondertekend.
De afspraken die zijn gemaakt kun je lezen in het cao-akkoord sociaal werk 2019-2021.

De cao-tekst is in december gereed gekomen en in de downloads te vinden. De minister van SZW heeft de cao vanaf 21 april 2020 algemeen verbindend verklaard. Daarmee is de cao tot 1 juli 2021 verplicht van toepassing voor alle werkgevers en werknemers in het Sociaal Werk. Het zogenaamde AVV-besluit is hier te vinden.

De cao Sociaal Werk 2017-2019 (de ‘vorige cao’) was verlengd en algemeen verbindend tot 1 juli 2020. Nu is de nieuwe algemeen verbindend verklaring daarvoor in de plaats gekomen. .

Cao-app

De Cao Sociaal Werk is er ook als app voor iOS en Android. 

Meer weten?
cao Sociaal Werk
cao Sociaal Werk
085 - 1051 850

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling