search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Positieve Gezondheid in sociaal werk

Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Een andere kijk op gezondheid waarbij je de focus niet legt op aandoeningen, klachten en gezondheidsproblemen. Je legt het accent op de mens zelf, op zijn of haar veerkracht en op wat het leven voor hem of haar betekenisvol maakt. Steeds meer sociaalwerkorganisaties gaan er mee aan de slag. In beleid, voor inwoners en cliënten en stapgewijs ook op hun eigen werkvloer. Doe je mee?

Positieve gezondheid voor professionals

Je start het proces van Positieve Gezondheid vaak met het invullen van een vragenlijst. De vragen gaan in op zes verschillende dimensies: mentaal welbevinden, lichaamsfuncties, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Uit de vragenlijst komt een score op het spinnenweb en in een oogopslag wordt duidelijk hoe de invuller de verschillende dimensies zelf scoort. Vervolgens brengt een professional in kaart hoe de invuller zelf de gezondheid ervaart. Daarna kunnen ze samen het andere gesprek voeren: Wat is voor jou echt belangrijk? Wat zou jij willen veranderen? Vervolgens bedenken ze samen wie (of wat) in de omgeving kan helpen om de situatie te verbeteren.

'Positieve Gezondheid is de uitwerking in zes dimensies van de bredere kijk op gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. En om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.' (bron: www.iph.nl)

Handige links

Positieve gezondheid – ook op de werkvloer!

Naast gezondheidsklachten spelen factoren als psychische belasting, werk- en informatiestress of ongewenste omgangsvormen, vaak een rol bij ziekteverzuim. En ook privéomstandigheden, zoals zorgen over hoge schulden of intensieve mantelzorg, kunnen een oorzaak voor verzuim zijn. Positieve Gezondheid is een preventieve aanpak, waarmee deze oorzaken vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt kunnen worden. Daarnaast kunnen de uitkomsten van de tool (vragenlijst en spinnenweb) en het gesprek daarover input zijn voor de inzet van het loopbaanbudget en eventueel het IKB.

Hoe zet je Positieve Gezondheid in op de werkvloer?

Bekend raken in de organisatie met Positieve Gezondheid is de eerste stap. Vanuit het Institute for Positive Health (IPH) is een handig advies gekomen over hoe je de vragenlijst en het spinnenweb kunt inzetten als gesprekstool op de werkvloer. Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk is een pilot gestart waarin sociaalwerkorganisaties samen aan de slag gaan met Positieve Gezondheid op de werkvloer. Deelnemers van verschillende sociaalwerkorganisaties volgden de introductieworkshop en maakten een start met een plan voor hun eigen organisatie. Meer informatie over de pilot lees je hier.

Alle relevante informatie hebben we verzameld in het e-book 'Aandacht voor Positieve Gezondheid in sociaal werk'. Dit e-book helpt je in de vorm van een kort stappenplan op weg om er zelf in je organisatie mee aan de slag te gaan. 

Meer weten?
Davina Koudijs
Adviseur
085 - 1051 859

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling