Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Vitaliteit

Positieve gezondheid in sociaal werk

Steeds meer organisaties in sociaal werk gaan aan de slag met de Positieve Gezondheid van medewerkers. Een goede zaak. De tool Positieve Gezondheid helpt om het onderwerp met medewerkers te bespreken. Doet jouw organisatie ook mee?

Groeiend plantje dat met de hand water krijgt

Andere invalshoek
Bij de vragenlijst Positieve gezondheid ligt de focus niet op aandoeningen, klachten en gezondheidsproblemen. De nadruk ligt op de mens zelf, vanuit zes belangrijke invalshoeken. Op zijn of haar veerkracht en op wat het leven voor hem of haar betekenisvol maakt.

Positieve Gezondheid voor professionals

Het proces van Positieve Gezondheid start met het invullen van een vragenlijst. De vragen gaan over zes verschillende onderwerpen: mentaal welbevinden, lichaamsfuncties, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. De score wordt weergegeven in een ‘spinnenwebmodel’. Handig, want zo zie je in een oogopslag hoe iemand scoort op de verschillende gebieden. Je kunt het model downloaden, opslaan of printen.

De medewerker kan dit gebruiken om te praten over zijn gezondheid. Dit kan met zijn leidinggevende, een collega, maar ook met iemand anders zoals de huisarts. Het model is een hulpmiddel om te praten over de dingen die hij of zij wil veranderen en bij het maken van een plan om dit te doen.

Positieve Gezondheid, ook op de werkvloer!

Naast gezondheidsklachten spelen psychische belasting, werk- en informatiestress of ongewenste omgangsvormen vaak een rol bij ziekteverzuim. Ook privéomstandigheden, zoals zorgen over hoge schulden of intensieve mantelzorg, kunnen een oorzaak zijn. Met de tool Positieve Gezondheid signaleer je als medewerker dit soort oorzaken vroeg, zodat je ze aan kunt pakken. Het spinnenweb met de uitkomsten kun je ook gebruiken bij een gesprek over het Loopbaanbudget (LBB) en het Individueel Keuzebudget (IKB).

Hoe zet je Positieve Gezondheid in op de werkvloer?

De eerste stap is om jouw organisatie bekend te laten maken met Positieve Gezondheid. Maar hoe doe je dat? In het e-book Aandacht voor Positieve Gezondheid in sociaal werk hebben wij alle belangrijke informatie verzameld over Positieve Gezondheid. Met een praktisch stappenplan kun jij er zelf binnen jouw organisatie mee aan de slag. 

Maar je kunt ook eens kijken op de website van het Institute for Positive Health (IPH). Zij geven een handig advies over hoe je de vragenlijst en het spinnenweb kunt gebruiken in de gesprekken op de werkvloer.

Ook onze aanpak – met een pilot waarin organisaties in sociaal werk samen aan de slag gaan met Positieve Gezondheid op de werkvloer – is leerzaam. Deelnemers van verschillende organisaties in sociaal werk volgden de introductieworkshop en maakten een start met een plan voor hun eigen organisatie.

Tools en hulpmiddelen

Informatie en inspiratie

Trainingen en e-learning

Meer weten? Neem contact met ons op!

Davina Koudijs foto

Meer weten? Neem contact met ons op!