Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Bojoura Hoekstra, genomineerde Sociaal Werker 2021

Bojoura Hoekstra was een van de drie genomineerden voor de Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar 2021. Bojoura zet zich als sociaal cultureel werker bij Welzijn Lelystad in voor Huis voor Taal om kwetsbaren met een taalachterstand, of geen of beperkte digitale vaardigheid, te helpen. Dat doet ze met hart en ziel. Ze is daarbij innovatief en creatief.

Bojoura Hoekstra

Bojoura Hoekstra was samen met Marjolein Laponder en de uiteindelijke winnaar Nanneke Jager genomineerd voor de Verkiezing Sociaal Werker 2021. Allen zullen het komende jaar de waarde van sociaal werk voor het voetlicht brengen.

Volg Bojoura ook op LinkedIn.

In gesprek met Bojoura