Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Aanpak nieuwe Wet Inburgering is nog pionieren

3 jul 2023

Een aantal 'oud'-Sociaal Werkers van het Jaar vormt binnen Sociaal Werk werkt! een netwerk. Zij zijn verschillende keren bij elkaar gekomen en werken in werkgroepen aan diverse thema’s. Een daarvan is het thema inburgering en participatie. Bojoura Hoekstra, Wil Vugts en Khaldon Alsabbagh kijken hoe de nieuwe wet Inburgering (1 januari 2022) op lokaal niveau vorm krijgt en wat er landelijk van elkaar geleerd kan worden. Doordat iedere gemeente op eigen wijze vorm geeft aan de uitvoering van de wet, ontbreekt in Nederland nog de kennis over een goede aanpak. Het is dus echt pionieren.

Netwerk Sociaal Werker van het Jaar

Leden van het netwerk, boven, v.l.n.r.: Nadine de Koning, Diana Huurnink, Marloes Olde Hampsink, Sjef van der Klein, Khaldon Alsabbagh, Shailesh Ramnath. Onder, v.l.n.r.: Habiba Chrifi-Hammoudi, Samira Fdani, Esther de Bie, Wil Vughts, Marjolein Laponder (geen netwerk-lid meer), Boujoura Hoekstra.

Statushouders en migranten moeten wel de kans krijgen om participatie-uren te maken. Dat biedt hun perspectief op echt meedoen in onze samenleving."
Bojoura Hoekstrasociaal werker Welzijn Lelystad

Z-route

Een van de vraagstukken in de werkgroep is hoe statushouders die deelnemen aan de Z-route voldoende participatie-uren kunnen maken. De Z-route is de zelfredzaamheidsroute. Een route voor inburgeringsplichtigen (statushouders), waarin zij de Nederlandse taal leren op A1-niveau en worden voorbereid om mee te doen in de Nederlandse samenleving. Onderdeel van hun traject is 800 participatie-uren vullen met activiteiten zoals sportactiviteiten en vrijwilligerswerk. Met name dat laatste blijkt niet altijd eenvoudig. Organisaties zijn bang dat het hen veel tijd kost om mensen te begeleiden.

Tijdens de netwerkbijeenkomst van 1 juni legde de werkgroep dit voor aan de andere sociaal werkers van het jaar: wat konden ze hieraan doen? Advies en tips kwamen binnen en daarmee stapte Bojoura naar haar collega’s. Toen de vraag om gastvrouwen, gastheren en extra handjes in de Wijkteams hun via een omweg bereikte, was het plan snel gesmeed. Als de deelnemers aan de Z-route hier ingezet worden, is er een bewijs voor andere organisaties, bedrijven en de gemeente dat het kan! In Lelystad gaat de bal nu hopelijk snel rollen en kunnen deze mensen echt mee gaan doen.

Deel je ervaringen

Werk jij met deelnemers in de Z-route? Dan zijn we benieuwd naar jouw aanpak en wat we van elkaar kunnen leren. Wil je een keer aansluiten bij een online werkgroepoverleg? Laat het weten via een mail aan sociaalwerkervanhetjaar@fcb.nl

Een aantal oud-winnaars en genomineerden van de Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar vormt het Netwerk Sociaal Werkers van het Jaar. Samen zetten zij zich in voor inhoudelijke thema’s als: Kinderwerk, Mantelzorg, Inburgering en Participatie, en Uitdagingen in sociaal werk: samenwerking en continuïteit. Daarmee dragen zij ook bij aan de positionering van sociaal werk en sociaal werkers.

Meer informatie: Netwerk Sociaal Werkers van het Jaar.