Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Nanneke Jager is Sociaal Werker 2021

27 mei 2021

Nanneke Jager, buurtwerker bij Vrouwencentrum Jasmijn en Stichting WIJ Groningen, is tijdens het Jaarcongres Sociaal Werk op 26 mei 2021 gekozen tot winnaar van de Verkiezing Sociaal Werker 2021. Samen met Marjolein Laponder en Bojoura Hoekstra is Nanneke in maart door de vakjury genomineerd voor deze titel. Nanneke zal tot mei 2022 sociaal werk en haar eigen activiteiten in Groningen in de spotlights zetten.

De verkiezing wordt georganiseerd door het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk. Namens het platform werd de bekendmaking gedaan door Eric van der Burg, voorzitter Sociaal Werk Nederland, Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg&Welzijn en Kitty Jong, vicevoorzitter FNV.

Winnaar Sociaal Werker 2021 Nanneke Jager en medegenomineerden Bojoura en Marjolein

Op 26 mei werd ook afscheid genomen van de Sociaal Werkers 2020: Simone Duin, Marloes Olde Hampsink en Marcel van Eck. Zij hebben zich, in een jaar dat getekend werd door corona, op een geweldige manier ingezet voor sociaal werk. Nanneke heeft de wisselbeker van hen overgenomen en treedt nu als ambassadeur in hun voetsporen. Ook Marjolein Laponder en Bojoura Hoekstra zullen het komende jaar de waarde van sociaal werk voor het voetlicht brengen.

Nanneke Jager richt zich op participatie en activering van wijkbewoners, en specifiek op vrouwen met een migratie achtergrond in de wijk Vinkhuizen in Groningen. Via ontmoeting en de ketenaanpak Taal-Participatie-Arbeidsmarkt haalt ze talenten van deze bewoners naar boven waardoor hun zelfvertrouwen groeit en ze (weer) meedoen in de wijk en maatschappij. Ze werkt actief samen met diverse instellingen in Groningen en maakt hierin het belang van sociaal werk zichtbaar. Ze is een ervaren sociaal werker die haar kennis graag doorgeeft aan de nieuwe generatie sociaal werkers.

“De breedte die Nanneke biedt, is heel interessant. Zij focust weliswaar specifiek op vrouwenwerk, maar dan wel heel breed. Er zitten heel veel verschillende aspecten van sociaal werk in haar werk. De theaterprojecten rond discriminatie en racisme bijvoorbeeld gaan over een heel actueel thema wat aansluit bij de 'black lives matter' beweging en de vraag hoe je kan omgaan met institutionele discriminatie.” 
Uit het juryrapport

Meer informatie