Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Norbert is Sociaal Werker van het Jaar 2019!

13 mrt 2019

Norbert Wijnhofen is de nieuwe ambassadeur van het sociaal werk. Zijn doel als kersverse ambassadeur is de kruisbestuiving tussen het sociaal domein en de ggz verder bevorderen.

Norbert

Norbert Wijnhofen werkt bij Sterker sociaal werk in Nijmegen. De jury, onder voorzitterschap van Lex Staal, roemt Norbert om de manier waarop hij inhoud geeft aan de innovatie van transformatie om kennis uit diverse domeinen van zorg en welzijn te koppelen aan doelstellingen van burgers en te vertalen naar beleid van de gemeente. Vier vragen aan de winnaar: 

Je hebt gewonnen. Hoe voelt dat?

Norbert: ‘Ik voel adrenaline, gelukzaligheid en ben vooral ontzettend blij. Ik heb er heel veel energie in gestopt en dan met dit resultaat, dat is gewoon geweldig.’

Waar ga je je voor inzetten?

‘Er is een kloof tussen ggz en sociaal werk,’  zegt Norbert. ‘Het kwam ook op het congres in de lezing van Alie Weerman aan bod. De afstemming die we graag zouden zien, die is er nog niet. Er zit een sociaal-medische kant aan dat verhaal en een politiek-financiële, met allerlei tegengestelde belangen.’
‘Een sociaal werker anno 2019 komt in aanraking met psychiatrie in de wijk en dat is nog niet goed geïntegreerd. Daar zou ik graag een ambassadeursrol in vervullen. Om die twee werelden beter met elkaar te verbinden. Vooral voor de bewoners in de wijk. Voor de mensen die ik in mijn werk iedere keer weer achter de voordeur aantref met problemen. En die daar zelf of met hun netwerk niet uitkomen.’

‘Mijn cliënt Kaan, die vandaag ook even aanwezig was, is daar een goed voorbeeld van. Om zijn leven weer op de rit te krijgen was steun en begeleiding nodig, die heeft hij gekregen en het was aan mij om dat te organiseren. Dan beweeg ik mij in een spanningsveld tussen onder andere gemeente en begeleiders. Maar het is gelukt. Hij is nu op weg naar zelfstandigheid. Daaruit haal ik veel voldoening uit. Steun aan huis, dat is wat deze groep nodig heeft. Door mensen zoals ik, die uit de psychiatrie komen en die dat kunnen overdragen aan andere sociaal werkers en zodat we daarin samen op kunnen trekken.'

Sociaal werk het mooiste werk van de wereld?

‘Absoluut. Ik vind met mensen werken sowieso het mooiste werk wat er is. Dat doe ik al ruim dertig jaar met veel liefde. Sociaal werk is een beroep, een vak. Daar moet je voor leren en ervaring voor op doen, in mijn geval binnen een instelling in de ggz. Die ervaring neem ik mee in de wijk. En dat is belangrijk, want daar zitten de mensen voor wie ik het doe.’

Hoe ga je als ambassadeur bijdragen aan zichtbaarheid van het vak?

‘We mogen trots zijn op ons werk, het is een prachtig beroep. Ik wil alle sociaal werkers oproepen om dat uit te dragen. Wees iets minder bescheiden en laat van je horen. Durf trots te zijn op je werk, geef jezelf eens een compliment. We leveren gewoon hartstikke goed werk.’

Kracht van mensen versterken

Uit het juryrapport: 'Norbert anticipeert goed op actuele samenlevingsvraagstukken. Hij stuurt op het versterken van dat wat de kracht van mensen is. Bijvoorbeeld: als gevolg van nieuwe wetgeving krijgen sociale wijkteams met nieuwe doelgroepen te maken, zoals mensen met psychiatrische problematiek die vaker thuis begeleid gaan worden. Norbert heeft zich bekommerd om deze kwetsbaren in de samenleving die minder aandacht krijgen in de media en heeft daarmee ook deze eenzaamheid een stem gegeven.'

Opvolger van Sjef van der Klein

Norbert is vanaf vandaag een jaar lang dé ambassadeur van het sociaal werk. Hij neemt daarmee de titel over van Sjef van der Klein, Sociaal Werker van het Jaar 2018. Behalve de titel ontvangt de nieuwe ambassadeur ook 795 euro voor een scholingsactiviteit en 1000 euro om te besteden aan een project in zijn wijk.